Breaking News

Главная » Архивы автора: Администратор (страница 1203)

Архивы автора: Администратор

Ліберально-демократична партія

Головною метою ЛДПУ є сприяння створенню громадського суспільства з високим рівнем життя та гуманної правової держави, основним пріоритетом якої є права і свободи особистості. Партія виступає за гуманізм, демократію, економічну свободу, яка ґрунтується на приватному підприємстві і нереґламентованих ринкових відносинах, за утвердження загальнолюдських цінностей. ЛДПУ відкидає насильство як метод досягнення своїх цілей та завдань, її принципи діяльності — діалог, арґументи ... Читать полностью »

Ліберальна партія України (оновлена)

Лiберальна партiя України (оновлена) — полiтична партiя парламентського типу, котра увiбрала в себе основнi здобутки та цiнностi українського та свiтового лiберального руху. Головна мета партiї — сприяння змiцненню незалежностi України, створенню громадянського суспiльства з реальним розмежуванням влад, поглибленню демократичних процесiв в Українi в iнтересах народу України, досягненню громадянської, мiжнацiональної та мiжконфесiйної злагоди. Основнi завдання ЛПУ (о): — сприяння формуванню та ... Читать полностью »

Ліберальна партія України

Головна мета партії — сприяння зміцненню незалежності України, реальному оновленню суспільства, поглибленню демократичних процесів в Україні в інтересах народу України, досягненні громадської та міжнаціональної злагоди. Основні завдання ЛПУ: — сприяння формуванню та розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки, постійному підвищенню матеріального добробуту народу України; — розповсюдження в суспільстві ліберального світогляду; — сприяння зміцненню політичної та економічної незалежності України, її інтеґрації у ... Читать полностью »

Конституційно-демократична партія

Основою ідеології КДП є ліберальний консерватизм, який скептично ставиться до людської природи і тому вважає основною цінністю свободу. Основним завданням партії є сприяння процесам самоорганізації суспільства. КДП виступає за федеративний устрій України та президентську республіку. Читать полностью »

Конгрес українських націоналістів

Головна мета діяльности Конґресу — боротися за побудову Української Самостійної Соборної Держави, за зміцнення і розбудову її та створення передумови для всебічного розвитку всіх творчих сил української нації. — Об’єднання зусиль націоналістів для розвитку і координування українського націоналістичного руху. — Ствердження духовних вартостей, чести та гідности вільної української людини — господаря на своїй землі й у своїй державі. Читать полностью »

Комуністична партія України

Комуністична партія України є політичною партією, яка об’єднує на добровільних засадах громадян — прихильників комуністичної ідеї. Вона вважає себе наступницею ідей і традицій Комуністичної партії України, яка діяла до заборони в серпні 1991 року. Виходячи з історичної перспективи проґресу людської цивілізації, партія виступає за соціалістичну спрямованість розвитку суспільства, утвердження в ньому гуманістичних, демократичних, колективістських засад, верховенства Закону, забезпечення рівності прав ... Читать полностью »

Комуністична партія робітників і селян

17.03.2001 в Луганську (18.03.2001 — Донецьку) пройшов Установчий з’їзд Комуністичної партії робітників і селян. Гол. обрано нар. деп. України О.Яковенка. Зареєстрована Мін-вом юстиції України 30.03.2001 (свідоцтво N 1604). Читать полностью »

Наверх