Breaking News

Главная » Политические партии Украины (страница 10)

Рубрики: Политические партии Украины

Подписка

Конституційно-демократична партія

Основою ідеології КДП є ліберальний консерватизм, який скептично ставиться до людської природи і тому вважає основною цінністю свободу. Основним завданням партії є сприяння процесам самоорганізації суспільства. КДП виступає за федеративний устрій України та президентську республіку. Читать полностью »

Конгрес українських націоналістів

Головна мета діяльности Конґресу — боротися за побудову Української Самостійної Соборної Держави, за зміцнення і розбудову її та створення передумови для всебічного розвитку всіх творчих сил української нації. — Об’єднання зусиль націоналістів для розвитку і координування українського націоналістичного руху. — Ствердження духовних вартостей, чести та гідности вільної української людини — господаря на своїй землі й у своїй державі. Читать полностью »

Комуністична партія України

Комуністична партія України є політичною партією, яка об’єднує на добровільних засадах громадян — прихильників комуністичної ідеї. Вона вважає себе наступницею ідей і традицій Комуністичної партії України, яка діяла до заборони в серпні 1991 року. Виходячи з історичної перспективи проґресу людської цивілізації, партія виступає за соціалістичну спрямованість розвитку суспільства, утвердження в ньому гуманістичних, демократичних, колективістських засад, верховенства Закону, забезпечення рівності прав ... Читать полностью »

Комуністична партія робітників і селян

17.03.2001 в Луганську (18.03.2001 — Донецьку) пройшов Установчий з’їзд Комуністичної партії робітників і селян. Гол. обрано нар. деп. України О.Яковенка. Зареєстрована Мін-вом юстиції України 30.03.2001 (свідоцтво N 1604). Читать полностью »

Зелена партія України

Зелена партія України є політичною партією, яка сприяє відродженню України як незалежної держави на загальновизнаних засадах демократії, самоврядування, гуманізму та збалансованого розвитку, об’єднаних спільною ідеєю забезпечення для кожної людини права на життя в екологічно безпечному середовищі. Головною метою діяльності ЗПУ є участь у формуванні державної політики щодо збалансованого розвитку, участь у формуванні органів влади, місцевого та реґіонального самоврядування та представництво ... Читать полностью »

Жіноча народна партія (об’єднана)

Мета Партії — участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого і реґіонального самоврядування, та представництво в їх складі, побудова демократичної правової держави, утвердження в Україні принципів гуманізму, солідарності, соціальної справедливості, незалежності особи, що ґрунтується на вільній діяльності в усіх сферах суспільного життя і невід’ємності міжнародне визнаних прав і свобод особи. Завданнями Партії є: — У співпраці з іншими ... Читать полностью »

Демократична партія України

Мета Демократичної партії України: висуваючи своїх кандидатів у депутати представницьких органів влади, аґітуючи за обрання, використовуючи ненасильницькі методи політичної боротьби. ДемПУ домагається активної участі в державотворчому процесі; партія виступає за свободу економічної діяльності, рівноправність усіх форм власності та господарювання, ринкову економіку, екологічну безпеку, за відродження й вільний розвиток культури українського народу, всіх національностей та етнічних ґруп, що живуть на території ... Читать полностью »

Наверх