Breaking News

Главная » Политические партии Украины (страница 2)

Рубрики: Политические партии Украины

Подписка

Українська партія солідарності та соціальної справедливості

Установчий з’їзд відбувся у м.Києві 10.07.1993. Голова Координаційної ради — Лашутін Едуард Іванович. Зареєстр. Мін-вом юстиції 28.07.1993. Гол. мета — сприяння побудові дем. держави, утвердження на землі України принципів гуманізму, солідарності, соц. справедливості, незалежності особи, що грунтується на вільній діяльності в усіх сферах суспільного життя і невід’ємності міжнар. визнаних прав і свобод особи.Відомостей про діяльність партії протягом 1995-2001 років редакція ... Читать полностью »

Українська партія «Єдність»

Установчий з’їзд відбувся в Києві 10.1999; ухвалено Програмний маніфест, Статут; гол. партії обрано А.Лопату; заст. — Ю.Гнаткевича, В.Карпенка, Ю.Пальчуковського, Р.Пака. З’їзд прийняв рішення підтримати на президент. виборах Є.Марчука. Зареєстр. Мін-вом юстиції України 04.02.2000 (свідоцтво N 1351). 25.12.1999 на з’їзді УНП «Собор» члени партії «Єдність» увійшли до складу партії, А.Лопату обрано заст. голови; Ю.Гнаткевича, Ю.Пальчуковського, Р.Пака — членами Центр. ради; В.Карпенка ... Читать полностью »

Українська національна консервативна партія

Українська національна консервативна партія створена з метою: — сприяння розвиткові й повазі до засад свободи, волі, спільного добра, солідарності і самоврядування; — захисту громадянських і політичних прав, що виникають з властивої, людській особі гідності; — сприяння утвердженню особистості, а також українських спільнот, суспільства, держави; — відродження духовності, самосвідомості і культури української надії. УНКП ставить перед собою такі цілі і завдання: ... Читать полностью »

Українська народна партія «Собор»

Ідеологія Української Народної партії базується на принципах Українського патріотизму, Відповідальності, Солідарності, Християнської моралі, органічно сполучаючи консервативні й ліберальні цінності. Визнання пріоритету окремої людини, повагу до її гідності, природних прав і свобод, принципів демократії, плюралізму та толерантності вона поєднує з діяльністю, скерованою на побудову сильної національної держави, утвердження в суспільстві ідеалів духовності і християнської етики. Українська народна партія ставить за головну ... Читать полностью »

Українська консервативна республіканська партія

Українська консервативна республіканська партія об’єднує свідомих патріотів в Україні та за її межами, які стоять на засадах українського націоналізму, з метою боротьби за побудову Соборної Самостійної Української Держави. Читать полностью »

Соціалістична партія України

Соціалістична партія України ставить за мету: — утвердження повновладдя трудящих, створення політичних, економічних та соціальних умов для реальної участі громадян в управлінні справами держави та суспільства; — побудову в Україні соціалістичного суспільства, в якому ґарантуються соціальна справедливість, демократія, права людини. Читать полностью »

Наверх