Breaking News

Главная » Политические партии Украины (страница 3)

Рубрики: Политические партии Украины

Подписка

Соціал-національна партія України

Метою СНПУ є сприяння розбудові незалежної Української Соборної Держави на засадах соціальної і національної справедливості, гармонійного поєднання інтересів суспільства і держави. Для досягнення зазначеної мети СНПУ ставить перед собою такі основні завдання: — сприяння створенню соціальних та економічних основ Української держави; — сприяння створенню основ громадянського суспільства на засадах народовладдя і багатопартійності. Читать полностью »

Соціал-демократична партія України

Соціал-демократична партія України об’єднує громадян України з метою поступального розвитку України на засадах свободи, демократії, соціальної справедливості і солідарності. Ідеал СДПУ — це цивілізоване, тобто вільне, демократичне, солідарне, економічно ефективне та екологічно стале людське суспільство, що перебуває в постійному динамічному розвитку. Для досягнення поставленої мети СДПУ у встановленому чинним законодавством порядку вирішуватиме наступні завдання: — сприяння процесу перетворення людини у ... Читать полностью »

Соціал-демократична партія України (об’єднана)

Основна форма діяльності СДПУ(О) — участь у виробленні державної політики, формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування через своїх представників, на підставі волевиявлення виборців з метою втілення в життя загальнонаціональних програм суспільного розвитку. Для досягнення поставленої мети завданнями СДПУ(О) є: — сприяння процесу свідомого ставлення людини до розвитку економіки та політичної системи, щоб кожний мав можливість прожити наповнене змістом життя, ... Читать полностью »

Слов’янська партія

Мета:Консолідація демократичних сил з метою побудови в Україні громадянського суспільства, відновлення зруйнованих в наслідок розпаду СРСР економічних, культурних, інформаційних та інших зв’язків між колишніми республіками СРСР, перетворення Співдружності Незалежних Держав (СНД) з механізму цівілізованого розлучення в механізм об’єднання незалежних держав та інтеґрація України разом з іншими державами СНД в світове економічне співтовариство. Завдання: — Затвердження та відстоювання прав і свобод ... Читать полностью »

Селянська партія України

Метою діяльності СелПУ є сприяння політиці, спрямованій на розбудову агропромислового комплексу України як основи державного відродження суверенної України. Для досягнення цієї мети партія об’єднує трудівників села, сільську інтеліґенцію, працівників сфери переробки та реалізації продуктів сільськогосподарського виробництва, інших громадян України, які поділяють і підтримують Програму партії та сприяють ЇЇ виконанню. Партія захищає інтереси трудівників агропромислового комплексу та інших громадян України, сприяє ... Читать полностью »

РУХ (Український народний рух)

Головною метою діяльності РУХу є: — утвердження державної незалежності України; — розбудова української національної демократичної держави. 1.3. РУХ ставить перед собою такі завдання: а) сприяти перетворенню України в національну демократичну правову державу, покликану забезпечити вільний розвиток особистості, захист прав людини і нації, безперешкодне здійснення демократичних свобод; б) домагатися побудови в Україні соціально-орієнтованої ринкової економіки з пріоритетом приватної власності; надійного захисту ... Читать полностью »

Прогресивна соціалістична партія України

Основним завданням ПСПУ є побудова соціально справедливого суспільства. Головні напрямки діяльності ПСПУ: — побудова правової держави; — реалізація трудящими права на управління державою; — розбудова держави в інтересах людей, зайнятих суспільно-корисною працею. Читать полностью »

Наверх