Breaking News

Главная » Политические партии Украины (страница 5)

Рубрики: Политические партии Украины

Подписка

Партія «Солідарність жінок України»

Установчий з’їзд партії «Солідарність жінок україни» відбувся 27.11.1999. Прийнято програму і статут партії, Хартію жіночої солідарності. Обрано гол. партії В.Гошовську (нар. деп. України); заст. голови — Л.Трофименко (нар. деп. України), Т.Задорожну (нар. деп. України). Зареєстр. Мін-вом юстиції України 23.12.1999 (свідоцтво N 1288). Читать полностью »

Партія «Союз»

2. Мета і завдання партії 2.1. Головна метаь діяльності партії — участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади і реґонального самоврядування, представництво в їх складі, сприяння подальшому формуванню громадянського суспільства, опертого на різноманітність всіх форм власності, політичний плюралізм, соціальне партнерство, межнаціональну злагоду, розширине місцеве самоврядування. 2.2. Головне завдання партії — реалізація принципових положень Програми партії шляхом політичної боротьби за ... Читать полностью »

Партія «Соціал-демократичний союз»

Партiя «Соцiал-Демократичний Союз» (СДС) — полiтична партiя, яка на принципах добровiльностi об’єднує громадян України з метою розбудови суспiльства на засадах свободи, справедливостi, солiдарностi усiх нацiй i народностей України. Основною метою дiяльностi СДС є участь у виробленнi державної полiтики, формуваннi органiв державної влади та мiсцевого самоврядування через своїх представникiв, на пiдставi волевиявлення виборцiв, утвердження такого суспiльного ладу, в якому всi громадяни ... Читать полностью »

Партія слов’янської єдності України

Основною метою дiяльностi партiї є сприяння формуванню в Українi громадянського суспiльства, соцiально-орiєнтованої ефективно дiючої економiки. Партiя виступає за: — проведення полiтики державного захисту вiтчизняної економiки; — створення умов для розвитку кожної областi України та 1.1 регiонiв, затвердження федеративно-земельного устрою України, що зможе забезпечити повноцiнне самоврядування регiонiв країни; — вiдновлення зруйнованих внаслiдок розпаду СРСР економiчних, культурних, iнформацiйних та iнших зв’язкiв мiж ... Читать полностью »

Партія «свідомості третього тисячоліття»

Идейно-теоретические основы и принципы Исторические и идеологические предпосылки создания Партии Сознания Третьего Тысячелетия Молодежная политика Дети. Система образования Здоровый образ жизни и социальная поддержка Выживание человека в экстремальных условиях экологических загрязнений Государствоустройство Экономическая политика Региональная политика Национальная безопасность Украины и внешняя политика Тактика ПСТТ в современных условиях Идейно-теоретические основы и принципы Идейно-теоретической основой и фундаментом практической деятельности ПСТТ является нерасторжимое ... Читать полностью »

Партія «Русько-український союз»

Партія «Русько-Український Союз» (РУСЬ) — політична партія громадян України, що об’єдналися, незалежно від їх національної і расової приналежності, на основі спільності їх поглядів, прагнень і інтересів для здійснення загальних цілей, що визначаються Програмою і Статутом партії. Партія всією своєю діяльністю сприяє дотриманню і захисту конституційних прав громадян України, верховенства закону, забезпеченню і розвитку народовладдя, зміцненню дружби між народами. Партія, виходячи ... Читать полностью »

Наверх