Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке (страница 10)

Рубрики: Правописание в украинском языке

Подписка

§ 63. II відміна. Множина. Родовий відмінок

У родовому відмінку множини іменники другої відміни мають закінчення -ів (-їв), нульове закінчення та -ей. 1. Закінчення -ів (після голосного та апострофа — -їв) мають іменники чол. роду та іменники середн. роду на -е, -я: батькі?в, берегі?в, ва?тів, во?льтів, геро?їв, гра?мів, дру?зів, дощі?в, краї?в, ме?трів, о?мів, пі?дписів, робітникі?в, солда?тів, солов’ї?в, степі?в, товариші?в, школярі?в; верхі?в’їв, відкритті?в, житті?в, міжгі?р’їв, морі?в, нагі?р’їв, подві?р’їв, ... Читать полностью »

§ 62. II відміна. Множина. Називний відмінок

У називному відмінку множини іменники другої відміни мають закінчення -и, -і, -ї, -а, -я. 1. Закінчення -и мають усі іменники чол. роду твердої групи: батьки?, береги?, горо?ди, директори?, заво?ди, ліси?, робітники?, та?ти, футля?ри, але друзі. Примітка. Іменники чол. роду із суфіксами –анин (-янин), -ин (-їн) у множині втрачають -ин (-їн): болга?ри, громадя?ни, кия?ни, тата?ри, хазяї? (хазяїни?), але грузи?ни, осети?ни, руси?ни. ... Читать полностью »

§ 61. II відміна. Однина. Кличний відміннок.

Іменники другої відміни в кличному відмінку закінчуються на -у, -ю, -е. 1. Закінчення -у мають іменники твердої групи (зокрема із суфіксами -ик, -ок, -ко), иншомовні імена з основою на г, ґ, к, х і деякі іменники мішаної групи з основою на шиплячий приголосний (крім ж): Пе?трику, Іва?нку, Оле?гу (й Оле?же), ба?тьку, си?нку, пого?ничу, слуха?чу, това?ришу, робітнику? (і робітниче?) Дже?ку, Жа?ку, ... Читать полностью »

§ 60. II відміна. Однина. Місцевий відмінок

У місцевому відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення -ові, -еві, -єві, -у, -ю, -і, -ї. 1. Закінчення -ові в твердій групі, -еві (після голосного та апострофа — -єві) у м’якій та мішаній групах мають: а) іменники чол. роду, що означають істоти: при ба?тькові, на бра?тові, при вчи?телеві, при тату?неві, на коне?ві, на носіє?ві, на робітнико?ві, на това?ришеві; б) іменники ... Читать полностью »

§ 59. II відміна. Однина. Орудний відмінок

В орудному відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення –ом, -ем, -єм і -ям, -ям. 1. Закінчення -ом мають усі іменники чол. та середн. роду твердої групи, -ем (після голосного та апострофа — -єм) — іменники чол. та середн., роду мішаної та м’якої груп (крім іменників середи, роду, що закінчуються на -я): ма?йстром, мі?стом, робітнико?м, село?м; бійце?м, кобзаре?м, коне?м, тату?нем, ... Читать полностью »

§ 58. II відміна. Однина. Знахідний відмінок

У знахідному відмінку однини другої відміни мають форму, однакову з формою родового або називного відмінка. 1. Форму, однакову з формою родового відмінка, мають усі іменники чол. роду, які означають істоти, а також персоніфіковані явища: будівника?, доповіда?ча, коня?, хло?пця, Ві?тра, Моро?за. Примітка. Деякі іменники, переважно назви побутових предметів, можуть мати паралельні форми, спільні з формами або родового, або називного відмінків: (зрізав) ... Читать полностью »

§ 57. II відміна. Однина. Давальний відмінок

У давальному відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення -ові, -еві, -єві або -у, -ю. 1. Закінчення -ові (у твердій групі), -еві (у мішаній групі та в м’якій після приголосного), -єві (у м’якій групі після голосного та апострофа) мають іменники чол. роду (за винятком зазначених у п. 2б): буди?нкові, відмі?нкові, дире?кторові, ду?бові, ма?йстрові, на?хилові, Петро?ві, робітнико?ві, ро?зумові, ве?летневі, журавле?ві, ка?меневі, ... Читать полностью »

§ 56. II відміна. Однина. Родовий відмінок

У родовому відмінку однини іменники другої відміни залежно від їхнього значення мають закінчення –а, -я або -у, -ю. 1. Іменники середн. роду в родовому відмінку однини закінчуються тільки на -а (у твердій та мішаній групах), -я (у м’якій групі): мі?ста, села?; плеча?, прі?звища; знання?, знаря?ддя, обли?ччя, мо?ря, по?ля. 2. Іменники чол. роду в родовому відмінку однини приймають закінчення -а (у ... Читать полностью »

§ 55. I відміна. Множина

1. Називний відмінок. У називному відмінку множини іменники першої відміни твердої групи мають закінчення -и, м’якої та мішаної груп — -і, після голосного та апострофа — -ї: книжки?, маши?ни, перемо?ги, фа?брики; бу?рі, наді?ї, столи?ці, статті?, сі?м’ї; вда?чі, ме?жі, ми?ші, пло?щі; також іменники чол. роду: ста?рости (із іншим значенням старости?), су?дді. 2. Родовий відмінок. У родовому відмінку множини іменники першої відміни ... Читать полностью »

§ 54. І відміна. Однина

1. Родовий відмінок. У родовому відмінку однини іменники першої відміни мають закінчення -и, -і, -і: а) -и мають іменники твердої групи: кни?жки, маши?ни, перемо?ги, роди?ни, фа?брики; б) -і (після голосного та апострофа- -ї) мають іменники першої відміни м’якої та мішаної груп: бу?рі, мрі?ї, наді?ї, пра?ці, крини?ці, сім’ї?, вда?чі, межі?, пло?щі, ти?ші. Примітка. Форми родового відмінка однини та називного множини нерідко ... Читать полностью »

Наверх