Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке (страница 15)

Рубрики: Правописание в украинском языке

Подписка

§ 13. Чергування З-ІЗ-ЗІ (ЗО)

Варіянти прийменника з — із — зі (рідше зо) чергуються так само, як у — в, і — й, щоб досягти милозвучности мови. 1. З уживаємо: а) перед словом із початковим голосним незалежно від паузи та закінчення попереднього слова: 3 одним ри­балкою він дуже подружив (Л. Глібов); Диктант з української мови; б) перед словом із початковим приголосним (крім с, ш), ... Читать полностью »

§ 12. Чергування І-Й

Сполучник і та початковий ненаголошений і в ряді випадків чергуються з й у тих позиціях, що й у — в. 1. І вживаємо, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови: а) після приголосного або паузи, що на письмі позначається комою, крапкою з комою, двокрапкою, тире, дужкою й крапками, перед словами з початковим приголосним звуком: Вірю в пам’ять і серце людське ... Читать полностью »

§ 11. Чергування У-В

1. Для досягнення милозвучности мови ненаголошений у на початку слова, а також прийменник у чергуються з в. У вживаємо з метою уникнення збігу приголосних,важких для вимови: а) між приголосними: Наш учитель; Десь у хлібах кричав перепел; б) на початку речення перед приголосним: У присмерку літають ластівки так низько (Д. Павличко); Увійшли до хати; У лісі стояв гамір, пахло квітами; в) ... Читать полностью »

§ 10. Чергування О-А

1. Це чергування відбувається перед суфіксом -а-(-я-) або -ува- (-юва-) в коренях низки дієслів, змінюючи їхнє значення. Дієслова з о звичайно позначають тривалу, нерозчленовану дію або одноразову, закінчену, дієслова з а — повторювану, багаторазову дію: гони?ти — ганя?ти, коти?ти — кача?ти, уклони?тися — кла?нятися, ломи?ти — лама?ти, могти?, змогти?, допомогти? та ин. — вимага?ти, допомага?ти; ско?чити — скака?ти; схопи?ти — ... Читать полностью »

§ 9. Чергування Е-О після Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й

Після ж, ч, ш, щ, дж, й: а) перед м’яким приголосним, а також перед складами з е та и (яке походить від давньоукраїнського и) пишемо е: вече?ря, джерело?, жени?ти, ні?женька, пшени?ця, ста?єнь, уве?чері, у?чень, черне?тка, четве?ртий, шестиде?нка, щемі?ти, щети?на; б) перед твердим приголосним, а також перед складами з а, о, у та и (яке походить від давньоукраїнського ы) пишемо о: ... Читать полностью »

§ 8

1. Чергування О—І, Е—І. У сучасній українській мові звуки о, е у відкритих складах часто чергуються з і в закритих складах: а) при словозміні: 1) водопі?й — водопо?ю, ви?селок — ви?сілка, гу?ркіт — гу?ркоту, дохі?д — дохо?ду, кінь — коня?, ка?мінь — ка?меня, ле?бідь — ле?бедя, лід — льо?ду, лій — ло?ю, мій —мого?, носорі?г — носоро?га, пішохі?д — пішохо?да, ... Читать полностью »

§ 7. ЙО, ЬО

1. ЙО пишемо для позначення звукосполучення й + о: а) на початку слова й після голосного: його?, йому?, завойо?ваний, райо?н, чийо?го; б) після приголосного, переважно на початку складу: батальйо?н, бульйо?н, вйо?кати, Воробйо?в, курйо?з, мільйо?н, серйо?зний, Соловйо?в. 2. ЬО пишемо після приголосного для позначення м’якості приголосного перед о: всього?, Ковальо?в, Линьо?в, льон, сього?дні, сьо?мий, трьох, цього?. Читать полностью »

§ 6. Апостроф

Роздільність вимови я, ю, є, ї та попереднього твердого приголосного позначаємо апострофом. Апостроф пишемо перед я, ю, є, ї: 1. Після губних приголосних (б, п, в, м, ф): б’ю, п’ять, п’є, в’я?зи, В’ячесла?в, (у) здоро?в’ї, м’я?со, рум’я?ний, ті?м’я, жира?ф’ячий, мереф’я?нський, Стеф’ю?к. Примітка. Апостроф не пишемо, коли перед губним звуком є приголосний (крім р), який належить до кореня (основи): дзвя?кнути, духмя?ний, ... Читать полностью »

§ 5. Я, Ю, Є

Літери я, ю, є пишемо: 1. На початку слова й після голосного для позначення звукосполучень й + я, й + у, й + е: ясни?й, зна?ю, твоє?, а також після й у слові війя? (війю?, на війї?). 2. Після приголосного для позначення сполучення м’якого приголосного з а, у, е: ряд, лю?ди, оста?ннє. Читать полностью »

§ 4. Ї

Літеру ї на означення звукосполучення й + і пишемо: 1. На початку слова й після голосного: ї?жа, їжа?к, їзде?ць, ї?здити, ї?хній. ї?хати; дої?хати, краї?на, мої?, приї?хати. 2. Після м’якого приголосного (на письмі — із м’яким знаком): Ана?ньїн, Віньї?. 3. Після твердого приголосного (на письмі — з апострофом): з’їзд, об’ї?хати, пір’ї?на. 4. Також в иншомовних словах після голосного: архаї?чний, герої?зм, герої?чний, ... Читать полностью »

Наверх