Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке (страница 16)

Рубрики: Правописание в украинском языке

Подписка

§ 3. І, И на початку слова

1. На початку слова звичайно пишемо і: Іва?н, і?грашка, і?грище, і?дол, і?кати (говорити і), ім’я?, імби?р, і?скра, існува?ти, і?стина, іти? тощо. 1. У деяких словах, особливо перед приголосними н та р, на початку слова пишемо и: ина?кше, и?ноді, и?нколи, и?нший, инакоду?мець, иншомо?вний, переина?кшити, иноро?дець, инопланетя?нин, инди?к, и?ній, иржа?, иржа?віти, иржа?ти, и?рій (пор. ви?рій), и?род (дуже жорстока людина, недолюдок), и?кати (пор. ... Читать полностью »

§ 2. Ненаголошені Е, И

1. У складах із ненаголошеними е та и пишемо ту саму літеру, що й під наголосом: вели?кий, величе?зний, бо вели?ч; держу?, бо оде?ржати; клекоті?ти, бо кле?кіт; несу?, бо прине?сений; шепоті?ти, бо ше?піт; блища?ти, бо блиск; вишне?вий, бо ви?шня; трима?ти, бо отри?мувати; широ?кий, бо ши?роко. 2. Е пишемо: а) у групах -ере-, -еле-: бе?рег, де?рево, передмі?стя, сере?дній; оже?ледь, пелена?, се?лезень, ше?лест; ... Читать полностью »

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ В XX ст.

У нинішніх дискусіях, що точаться навколо проблем функціонування української мови, помітне місце посідають питання нової редакції «Українського правопису». І це не випадково. Значення стабільної орфографії для духовної культури — велетенське, адже правопис забезпечує міцність норми (кодексу) літературної мови, сприяє освіті й усталенню грамотності громадян. Національна орфографія, починаючи з алфавіту й закінчуючи правилами вживання розділових знаків, є важливим складником етнічної культури ... Читать полностью »

Проект нового правопису

Пропонований проект “Українського правопису” є найновішою реда-кцією орфографічного кодексу української мови. До нього внесено передусім ті зміни, які враховують столітні традиції української орфографії, відбивають неспотворене українське слово. Зокрема уточнено (спрощено) вживання літери ґ в питомих українських і запозичених загальних та власних назвах — прізвищах і географічних назвах, сформульовано нове правило вживання и на початку слова перед приголосними н та р, ... Читать полностью »

Наверх