Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке (страница 3)

Рубрики: Правописание в украинском языке

Подписка

§ 133. ТРИ КРАПКИ (…)

Три крапки ставимо: 1. На позначення перерваності або незакінченості висловлення: В маєтку гетьмана Івана Сулими, в сучасному селі, що зветься Сулимівка, до кінських грив припадеш грудьми, промчали хлопці — загула бруківка — і тільки гриви… курява… і свист… лунких копит оддаленілий цокіт… і ми… і степ… і жовтий падолист… і цих дворів передвечірній клопіт… (Л. Костенко). Юнак розплющив очі: синь! ... Читать полностью »

§ 132. ТИРЕ (—)

Тире ставимо: 1. Між підметом і присудком на місці пропущеного дієслова-зв’язки, коли присудок виражений іменником або кількісним числівником у називному відмінку. При цьому присудок буває як непоширеним, так і поширеним: Бук — дерево. Три та сім — десять. Київ — столиця України. Талант — ліричне джерело (Є. Маланюк). Мудрий скарбівничий — пам’ять людська (Григір Тютюнник). Ти — пустеля палюча (І. ... Читать полностью »

§ 131. ДВОКРАПКА (:)

Двокрапку ставимо: 1. Перед однорідними членами речення, якщо вони стоять після узагальнювального слова або словосполучення: У густій мряці, білій як молоко, все пропадало: небо, гори, ліси, пастухи (М. Коцюбинський). Несуть пани есаули Козацькую збрую: Литий панцир порубаний, Шаблю золотую, Три рушниці-гаківниці І три самопали… (Т. Шевченко). Заснув, знечувся й коли, і снилися красиві коні: сірі, гніді, вороні (В. Симоненко). Примітка ... Читать полностью »

§ 130. КРАПКА З КОМОЮ (;)

Крапку з комою ставимо: 1. Між поширеними однорідними членами речення або між рядами однорідних членів, особливо якщо всередині хоч би одного з них є коми: Привіт тобі, зелена Буковино, Твоїм хорошим горам і гаям; Твоїм одважним, дорогим синам! (В. Самійленко). Чого тільки немає у Даниловому лантусі: тут і ніж, і ложка, і шматок дроту, і казанок; пшоно і сало, цибуля ... Читать полностью »

§129. КОМА (,)

І. Кома в простому реченні У простому реченні кому ставимо: 1. Між однорідними членами речення, не поєднаними сполучниками: Радуйся, дівчино, разом зі мною Сонцем і ясною голубизною, Ласкою леготу, листям на кленах, Білою стежкою в травах зелених (Д. Павличко). Не густо зустрінеш у житті таких Яворницьких! Воскрешає славу минулих віків, задля неї живе, всьому світові поклав розповісти про лицарів козацької ... Читать полностью »

§ 128. ЗНАК ОКЛИКУ (!)

Знак оклику ставимо: 1. У кінці окличного речення: Уклін вам і сердечне спасибі, дорогі друзі! (М. Рильський). Десь далеко забриніла Перша флейта-соловей! Ближче, ближче! Звуків сила Припадає до грудей (Г. Чупринка). Примітка 1. Знак оклику завжди ставимо в кінці речень, що мають у своєму складі підсилювальні слова як, який, що (то) за, скільки тощо (із значенням експресії): Як страшно оре ... Читать полностью »

§ 127. ЗНАК ПИТАННЯ (?)

Знак питання ставимо: 1. У кінці питального речення: А чи не занадто вже я славословлю старих своїх коней, і село, і стару свою хату? Чи не помиляюсь я в спогадах і почуттях? (О. Довженко). Ой де ж бо ти, воле, ти, зоре таємна? Чому ти не зійдеш на землю із неба? (Леся Українка). Примітка 1. Підвищену проти звичайної питальну інтонацію ... Читать полностью »

§ 126. КРАПКА (.)

Правила вживання розділових знаків в українських текстах відбивають: 1) синтаксичну будову речень; 2) зміст речень або їхніх частин; 3) емоційний тон мовлення; 4) ритміку мовлення; 5) потребу зовнішнього виокремлення відповідних слів чи висловів; б) вимоги виразності і зрозумілості складників тексту. Найважливішим із зазначених чинників є синтаксична будова речень. Нерідко впливають на вибір тих чи тих розділових знаків індивідуальність мовця, його ... Читать полностью »

§ 125. Правопис складних і складених географічних назв

1. Написання окремо. Окремо пишемо: а) географічні назви, що складаються з прикметника або порядкового числівника та іменника: Бі?ла Це?рква, Ве?рхня Силе?зія, Дави?дів Брід, Залі?сся Пе?рше, Запорі?зька Січ, За?хідна Євро?па, Зеле?на Гу?ра, Нове? Мі?сто, Нови?й Сад, Сомко?ва Доли?на, Широ?кий Яр; б) власні назви й номенклатурні родові назви при них: Головни?й Кавка?зький хребе?т, Кри?мський піво?стрів, Фі?нська зато?ка, Чо?рне мо?ре; зато?ка Свято?го Лавре?нтія, ... Читать полностью »

§ 124. Правопис прикметників від географічних назв та назв народів

1. -ИНСЬК(ИЙ), -ІНСЬК(ИЙ). У прикметниках на -инськ(ий), -інськ(ий), утворених від географічних назв і назв народів, що мають у своїй основі компоненти -ин, -ін, -инськ, -інськ, зберігаємо той самий голосний (и або і), що і в базовій назві: Ні?жин — ні?жинський, Тульчи?н — тульчи?нський, Ту?шино — ту?шинський, Цюру?пинськ — цюру?пинський, Чигири?н — чигири?нський; грузи?н — грузи?нський, осети?н — осети?нський; Бо?лдіно — ... Читать полностью »

Наверх