Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке (страница 4)

Рубрики: Правописание в украинском языке

Подписка

§ 123. Відмінювання географічних назв

1. Географічні назви з іменниковими закінченнями — як українські, так і иншомовні — переважно відмінюємо як звичайні іменники І, II та III відмін: І відміна: А?фрика — А?фрики, в А?фриці; Во?лга — Во?лги, на Во?лзі; Ло?хвиця — Ло?хвиці, Ло?хвицею, у Ло?хвиці; Махачкала? — Махачкали?, у Махачкалі?; О?львія — О?львії, О?львією, в О?львії; Пра?га — Пра?ги, у Пра?зі; Шепеті?вка — Шепеті?вки, ... Читать полностью »

§ 121

Географічні назви, не вживані без номенклатурних слів, перекладають: Араві?йське мо?ре, мис До?брої Надії, Пе?рська зато?ка. Півні?чний Льодови?тий океа?н. Звичайно перекладають і прикметники на означення розмірів, взаємного розташування та сторін світу, що виступають у складі географічних назв: Вели?кий каньйо?н, Ни?жній Но?вгород, Півде?нна Америка, Півні?чний по?люс. Читать полностью »

§ 120. Географічні назви слов’янських країн

Географічні назви слов’янських країн передаємо в українській мові в основному за тими самими правилами, що й прізвища та імена (див. § 115—117). 1. Е, E, ІЕ. Літери слов’янських алфавітів е, e, сполуки іе передаємо літерою е (крім випадків, передбачених нижче): Белгра?д, Ветлу?га, Воро?неж, За?греб, Ле?на, Нове? Ме?сто, Оне?га, Опо?ле, Пльзе?нь, По?дебради, Староме?ська пло?ща, Ще?цин. У ряді випадків літеру е слов’янських ... Читать полностью »

§ 119. Українські географічні назви

Українські географічні назви на письмі передаємо відповідно до вимови за нормами українського правопису: Верхньодніпро?вськ, Ві?нниця, Гребі?нка, Доне?цьк, Ду?бно, Жито?мир, Запорі?жжя, Здолбу?нів, Кам’яне?ць-Поді?льський, Ки?їв, Козя?тин, Кременчу?к, Криви?й Ріг, Львів, Микола?їв, Но?вгород-Сі?верський, Оде?са, Охти?рка, Рі?вне, Сіверськодоне?цьк, Трипі?лля, Ха?рків, Черні?вці, Черні?гів, Шепеті?вка, Я?мпіль; Десна?, Дніпро?, Дністе?р, За?хідний Буг, Ірпі?нь, При?п’ять, Рось, Стохі?д, Сян, Те?терів, Ти?са, Тру?біж. Примітка. У назвах українських міст треба розрізняти ... Читать полностью »

§ 118. Похідні прикметники

1. Прикметники від складних особових імен, що пишуться, через дефіс, зберігають це написання: Жан-Жаќ — жан-жа?ківський. 2. Прикметники від китайських, корейських, в’єтнамських особових назв пишемо разом: Ма?о Цзеду?н — маоцзеду?нівський. Кім Ір Се?н — кімірсе?нівський. 3. Прикметники від прізвищ типу ван Бетхо?вен, фон Бі?смарк утворюються тільки від іменника: бетхо?венський, бі?смарківський. Якщо прикметник утворюється від прізвища з прийменником, артиклем тощо, то ... Читать полностью »

§ 117. Імена та прізвища (прізвиська)

Імена та прізвища (також прізвиська) людей, які складаються з двох чи трьох слів або до складу яких входять різні службові слова, можуть писатися окремо, разом і через дефіс. 1. Окремо пишемо: а) прізвиська (українські та перекладені иншомовні), що складаються з імени та прикметника, узгодженого з ним або з наступним іменником: Оле?на Прекра?сна, Іва?н Воло?ве О?ко, Ри?чард Ле?вове Се?рце; сюди належать ... Читать полностью »

§ 115. Правопис слов’янських прізвищ та імен

Основні правила правопису прізвищ та імен инших слов’янських народів: 1. Літери слов’янських алфавітів е, е?, сполуку іе передаємо літерою е (крім випадків, передбачених нижче): Бе?лич, Бо?тев, Броне?вський, Ве?ра (болгарське, сербське жіноче ім’я), Весело?вський, Ве?слав, Зале?ський, Кузнецо?в, Мечисла?в, Міцке?вич, Наде?жда (болгарське жіноче ім’я), Не?мцова, Светла?н, Седла?чек, Сенке?вич, Серако?вський, Турге?нєв, Фе?дін, Це?нкий, Ча?пек, Шмельо?в. 2. Російську літеру е передаємо літерою є в ... Читать полностью »

§ 114. Відмінювання імен

1. Українські чоловічі та жіночі імена, що в називному відмінку однини закінчуються на -а, -я, відмінюємо як відповідні іменники І відміни: Однина Тверда група жін. р. чол. р. Н. Га?нн-а Мико?л-а Р. Га?нн-и Мико?л-и Д. Га?нн-і Мико?л-і Зн. Га?нн-у Мико?л-у Ор. Га?нн-ою Мико?л-ою М. …Га?нн-і …Мико?л-і Кл. Га?нн-о Мико?л-о М’яка група Тверда група жін. р. чол. р. Н. Мо?тр-я Соломі?-я ... Читать полностью »

Наверх