Breaking News

Главная » Политические партии Украины » Всеукраїнська чорнобильська народна партія «За добробут та соціальний захист»

Всеукраїнська чорнобильська народна партія «За добробут та соціальний захист»

Всеукраїнська Чорнобильська Народна Партія за добробут та соціальний захист народу є авангардом чорнобильського руху і народу України і є політичною Партією, яка на добровільних засад ах об’єднує громадян України та створена внаслідок вічного їх волевиявлення і яка діє на основі принципів гуманізму та демократії в інтересах народу України.
Основною метою діяльності Партії є сприяння формуванню Україні громадянського суспільства і правової держави на задах загальнолюдських цінностей, свободи, рівності та справедливості, підвищенню добробуту народу та покращенню соціального захисту громадян України.
Основними завданнями Партії є:
— сприяння об’єднанню та координації дій, які спрямовані на опанування і формування органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні і представництва Партії в їх складі шляхом виборів для вироблення державної політики і реалізації загальнонаціональної програми суспільного розвитку України, спрямованої на добробут та соціальний захист народу України;
— утвердження в житті народу України непорушності Закону та невід’ємності міжнародновизнаних прав людини;
— сприяння залученню народу України до свідомого вирішення своєї долі й життя, до безпосередньої участі в здійсненні державної влади і управління та місцевого самоврядування, а також в забезпеченні постійного громадського контролю за їх діяльністю через утвердження та постійне вдосконалення механізмів політичної, економічної та соціальної демократії;
— вираження інтересів працівників, насамперед найманих і самостійно зайнятих у матеріальній, духовній та соціальній сферах, інтересів населення України, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також інших верств населення, потребуючих соціального захисту та допомоги, і пенсіонерів;
— участь у створенні демократичних, економічних, соціальних та екологічних умов для підвищення рівня життя й добробуту народу і гарантованого забезпечення соціального захисту громадян України;
— сприяння захисту суспільства та громадян від свавілля бюрократії, корупції в органах влади, егоїзму окремих груп населення, що намагаються досягти монопольної, безконтрольної політичної й економічної влади;
— участь у культурно-національному відродженні та розвитку всіх національних і культурних груп населення, які проживають в Україні, протидія націоналізму, тоталітаризму, насильству, національній та соціальній ворожнечі, ураженню невід’ємних прав людини;
— активна участь в боротьбі за збереження навколишнього природнього середовища і за виживання людства.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх