Breaking News

Главная » Политические партии Украины » Партія «Демократичний союз»

Партія «Демократичний союз»

Партія «Демократичний союз» ставить собі за мету утвердження умов вільного розвитку особистості і реалізації нею своїх природних прав і свобод шляхом участі у розбудові української унітарної правової держави з ринковою економікою, консолідацію українського народу, піднесення його добробуту, утвердження демократії, розвитку громадянського суспільства.
Головними завданнями Партії є:
— сприяти збереженню і захисту національного суверенітету і територіальної цілісності України;
— участь у формуванні правового, демократичного громадянського суспільства;
— участь у формуванні і діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
— вироблення і реалізація через своїх представників у державних органах державотворчої політики;
— підготовка загальнодержавних та регіональних програм, проектів законів з метою створення умов для забезпечення прав і свобод людини та ефективного соціально-ринкового господарювання;
— захист соціально-вразливих верств населення, інтелігенції та представників малого і середнього бізнесу;
— сприяти радикальній реструктуризації національної економіки відповідно до ресурсного та енергетичного потенціалу України;
— сприяти створенню національного ринку, організації українського єдиного народногосподарського комплексу на основі міжрегіональних та міжгалузевих зв’язків;
— сприяти реальному захисту національного ринку та національного товаровиробника, підприємця;
— сприяти утвердженню України у системі міжнародного розподілу праці та вигідних секторах світового ринку за рахунок конкурентоспроможності української продукції, лобіювання інтересів національного товаровиробника;
— сприяти забезпеченню широкої інтеграції України до світових, європейських, регіональних співтовариств;
— узгоджувати інтереси усіх етнокультурних, етноконфесійних та мовно-культурних груп України;
— сприяти забезпеченню розвитку української національної культури, освіти, науки. Захищати інтереси етнічних українців за межами України;
— сприяти рекреації і збереженню довкілля як передумови людського буття на території України.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх