Breaking News

Главная » Политические партии Украины » Комуністична партія України

Комуністична партія України

Комуністична партія України є політичною партією, яка об’єднує на добровільних засадах громадян — прихильників комуністичної ідеї. Вона вважає себе наступницею ідей і традицій Комуністичної партії України, яка діяла до заборони в серпні 1991 року.
Виходячи з історичної перспективи проґресу людської цивілізації, партія виступає за соціалістичну спрямованість розвитку суспільства, утвердження в ньому гуманістичних, демократичних, колективістських засад, верховенства Закону, забезпечення рівності прав громадян усіх національностей.
Свою політичну лінію Компартія проводить, беручи участь у визначених законом формах у виробленні державної політики, формуванні органів влади і самоврядування, домагаючись представництва в їх складі, політичного лідерства через вибори та інші форми волевиявлення громадян. Комуністична партія України виражає інтереси робітників, селян, інтеліґенції, військовослужбовців, молоді, що навчається, безробітних, пенсіонерів, усіх трудящих України, які поділяють ідеї соціалістичного розвитку суспільства, організує їх на захист цих інтересів. Вона обстоює соціальні завоювання народу, виступає проти реставрації капіталістичних порядків, будь-яких форм експлуатації, націонал-екстремізму і шовінізму. КПУ співробітничає з усіма соціальними силами, які обстоюють принципи соціальної справедливості, справжнього народовладдя у формі Рад депутатів трудящих, виступає за оновлення на нових засадах братерського союзу народів незалежних держав, що утворилися в межах колишнього СРСР, зміцнює інтернаціональну солідарність з комуністичними партіями і трудящими інших країн.
У розробці своєї політики і практичній діяльності партія керується науковим соціалізмом, вченням Маркса-Енґельса-Леніна, яке творчо розвивається і збагачується досягненнями сучасної науки, досвідом світового комуністичного і робітничого руху, спирається на демократичні і гуманістичні традиції народу України.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх