Breaking News

Главная » Политические партии Украины » Ліберально-демократична партія

Ліберально-демократична партія

Головною метою ЛДПУ є сприяння створенню громадського суспільства з високим рівнем життя та гуманної правової держави, основним пріоритетом якої є права і свободи особистості. Партія виступає за гуманізм, демократію, економічну свободу, яка ґрунтується на приватному підприємстві і нереґламентованих ринкових відносинах, за утвердження загальнолюдських цінностей.
ЛДПУ відкидає насильство як метод досягнення своїх цілей та завдань, її принципи діяльності — діалог, арґументи розуму, апеляція до громадської свідомості.
Для досягнення поставленої мети ЛДПУ вирішуватиме такі завдання:
— брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи;
— поширювати ідеї лібералізму і залучати до політичної діяльності своїх прихильників;
— брати активну участь у розробці і впровадженні у життя проектів з державного будівництва та економічних реформ;
— брати участь у формуванні органів влади, представництва в їх складі;
— вносити пропозиції до органів влади і управління;
— брати участь у виробленні державної політики;
— засновувати засоби масової інформації у відповідності з чинним законодавством.
ЛДПУ прагне сприяти створенню такої Української держави, в якій кожна людина, незалежно від її переконань, національності, віросповідання, місця проживання, могла б вільно розвивати свою особистість і відповідно брати участь в економічному, політичному, культурному житті суспільства.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх