Breaking News

Главная » Политические партии Украины » РУХ (Український народний рух)

РУХ (Український народний рух)

Головною метою діяльності РУХу є:
— утвердження державної незалежності України;
— розбудова української національної демократичної держави.

1.3. РУХ ставить перед собою такі завдання:
а) сприяти перетворенню України в національну демократичну правову державу, покликану забезпечити вільний розвиток особистості, захист прав людини і нації, безперешкодне здійснення демократичних свобод;
б) домагатися побудови в Україні соціально-орієнтованої ринкової економіки з пріоритетом приватної власності; надійного захисту інтересів виробників і споживачів; високого життєвого рівня; інтеграції України в європейську та світову економічні системи;
в) сприяти духовному відродженню української нації, всебічному розвиткові української мови і культури, подоланню наслідків політики русифікації, відродженню історичної пам’яті і національної свідомості громадян України;
г) сприяти захисту і примноженню культурних, політичних та господарських традицій українського народу, відстоювати християнські та загальнолюдські цінності; недоторканість особи та приватної власності, гармонійну взаємодію особи, родини, нації, суспільства та держави;
ґ) сприяти всебічному розвиткові мов і культур національних меншостей та етнічних ґруп, що проживають на території України, стояти на захисті їхніх життєвих прав та інтересів;
д) сприяти у наданні допомоги українцям в інших державах у їхньому прагненні до збереження власної національної самобутності, розвитку їхньої культури, освіти; сприяти їхнім культурним та економічним зв’язкам з Україною; сприяти поверненню українців, які того бажають, на їхню історичну батьківщину;
е) відстоювати національні інтереси України, домагатися гарантій безпеки її громадян і прагнути побудови безпечного і стабільного громадянського суспільства.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх