Breaking News

Главная » Политические партии Украины » Організація політичного розвитку-МОЛОДІЖНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

Організація політичного розвитку-МОЛОДІЖНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

Наша мета — участь у виробленні державної політики та сприяння гармонійному і стабільному розвитку суспільства задля всебічного прогресу і процвітання України, дійсного забезпечення гідних умов життя сучасному і майбутнім поколінням.
Наші пріоритети
На рубежі тисячоліть процесам розвитку людства кинуті нові виклики. Світова фінансова криза, зростання напруженості в окремих реґіонах світу, гуманітарні катастрофи, переростання кризових ситуацій у відкриті збройні конфлікти — все це змушує ґлобальніше глянути на вищі політичні цінності.
Система наших політичних пріоритетів спирається на ті уявлення про характер розвитку людства, що були запропоновані видатним українським науковцем і політичним діячем В.І.Вернадським і увійшли до історії світової наукової думки як учення про біосферу і н
оосферу.
Такими пріоритетами партії є:
Людський розвиток — сприяти процесу збільшення можливостей вибору, перш за все, можливості здобути освіту, можливості вести здоровий спосіб життя, доступу до ресурсів, що забезпечують гідний життєвий рівень.
Безпека життя і діяльності — забезпечення базової потреби людини, що поєднує соціальні і біологічні аспекти розвитку.
Громадянське суспільство — формування головного елементу розвитку демократичної системи: розвиток інститутів ґарантування особистих прав та свобод людей, досягнення національної злагоди, взаємна відповідальність особи та держави.
Гармонійний світ — забезпечення інтеґрації України, як суверенної, гуманної, правової держави до світового співтовариства — єдиної системи взаємопов’язаних і взаємодоповняльних міжнародних структур. Сприяння формуванню такого світового порядку, в якому н
еухильно дотримується міжнародне право, а конфлікти вирішуються виключно мирними (договірними) засобами.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх