Breaking News

Главная » Политические партии Украины » Партія приватної власності

Партія приватної власності

2. 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДіЯЛЬНОСТі

2.1. Метою створення та діяльності партії є подолання кризи і перетворення України в цивілізовану, економічно розвинену та демократичну державу з високим рівнем життя та добробуту кожного громадянина та всього суспільства.

2.2. . Головними завданнями партії є:
— — сприяння прийняттю в Україні цивілізованих законів про приватну власність та стимулююче оподаткування, як гарантів побудови економічно сильної, стабільної та демократичної держави;
— — збільшення кількості підприємств з приватною формою власності, з метою відродження економіки та сільського господарства в Україні;
— — формування чисельного середнього класу, який є гарантом стабільності та прогресу.

2.3 Для виконання своїх статутних завдань партія, у порядку встановленому чинним законодавством:
— — бере участь у виробленні державної політики, проведенні економічних і політичних реформ в Україні;
— — бере участь у формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування;
— — бере участь у політичній діяльності, проведенні масових заходів (збори, мітинги, демонстрації, тощо);
— — отримує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
— — представляє та захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
— — розповсюджує інформацію та пропагує свої ідеї та цілі;
— — створює установи та організації, засновує засоби масової інформації;
— — продаж суспільно-політичної літератури, агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів із власною символікою, проведенням свят, виставок, фестивалів, лекцій, політичних заходів;
— — здійснення міжнародних зв’язків у всіх формах, не заборонених чинним законодавством та відповідно до цього статуту.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх