Breaking News

Главная » Политические партии Украины » Партія слов’янської єдності України

Партія слов’янської єдності України

Основною метою дiяльностi партiї є сприяння формуванню в Українi громадянського суспiльства, соцiально-орiєнтованої ефективно дiючої економiки.
Партiя виступає за:
— проведення полiтики державного захисту вiтчизняної економiки;
— створення умов для розвитку кожної областi України та 1.1 регiонiв, затвердження федеративно-земельного устрою України, що зможе забезпечити повноцiнне самоврядування регiонiв країни; — вiдновлення зруйнованих внаслiдок розпаду СРСР економiчних, культурних, iнформацiйних та iнших зв’язкiв мiж колишнiми республiками СРСР, в першу чергу мiж слов’янськими державами — Бiлоруссю та Росiєю; — створення рiвних умов для розвитку всiх культур в Українi, визнання реальної двомовностi та надання росiйськiй мовi статусу другої державної мови поряд з українською; — забезпечення соцiальної справедливостi, створення розгорнутої соцiальної програми захисту прав та iнтересiв трудящих, захист iнтересiв вiтчизняного виробника.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх