Breaking News

Главная » Политические партии Украины » Партія «Союз труда»

Партія «Союз труда»

Партiя «Союз Труда» — політична партія громадян України, які своєю безпосередньою працею створюють матеріальні та духовні цінності і об’єдналися для досягнення програмних цілей партії.
Основною метою діяльності ПСТ є участь у вироблені державної політики, формуванні органів влади, місцевого самоврядування та представництво в їх складі для відстоювання інтересів людей, які своєю працею створюють матеріальні і духовні цінності, підвищення їх життєвого рівня, розвитку виробництва, забезпечення соціальних гарантій і реальних прав на працю, оплату по праці, освіту, гідну пенсію, відпочинок, житло.
Ґрунтуючись на принципах свободи, соціальної справедливості, рівноправ’я і солідарності ПСТ вважає своїм завданням:
— забезпечення дійсного народовладдя, гарантуючого виконання політичних, трудових та соціальних прав людини;
— захист політичної і економічної демократії;
— введення системи державного регулювання економікою та фінансовою сферою, державного контролю над паливно-енергетичним комплексом, металургією, добувною промисловістю та банками;
— підвищення престижу чесної творчої праці, матеріальної та моральної зацікавленості у її результатах;
— покращення виробничих умов, охорони праці та життя трудівників, забезпечення їх участі в керівництві виробництвом незалежно від форм власності;
— боротьба з хижацьким і нераціональним використанням природних ресурсів, матеріально-технічного та наукового потенціалу України, підтримка вітчизняного виробника;
— зміцнення дружби народу України з народами Росії, Білорусії, Казахстану і інших республік колишнього СРСР, укріплення економічних, політичних і культурних зв’язків, допомога прискоренню інтеграційних процесів;
— подолання духовної і культурної відсталості, відірваності України від слов’яно-східної єдності, грунту багатовікової спільної долі;
— сприяння недопущенню проявів націоналізму і дискримінації національних меншин за етнічно — мовними ознаками в виробничій сфері та державній службі.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх