Breaking News

Главная » Политические партии Украины » Партія захисту пенсіонерів України

Партія захисту пенсіонерів України

З. ЦIЛI, ЗАВДАННЯ Й ФОРМИ ДIЯЛЬНОСТI ПАРТIЇ
3.1. Основною метою діяльності Партії є:
3.1.1. — побудова в Україні громадянського суспільства, яке забезпечує пріоритет-прав та свобод особистості й реалізує на практиці переваги місцевого самоврядування.
3.2. Основними завданнями Партії є:
3.2.1. — реалізація мети і Програми Партії шляхом політичної боротьби та приходу до влади через законно обраних представників від Партії в центрі й на місцях;
3.2.2.- створення основ ефективної соціально-орієнтованої економіки — взаємодія всіх форм і типів власності (державної, колективної, державно-кооперативної, суспільної, корпоративної, пайової, акціонерної, приватної) і форм хазяйнування (індивідуальної, колективної, суспільної);
3.2.3 — всемірна інтеграція України в економічний, правовий і культурний простір світового співтовариства, збереження історичних зв’язків з іншими колишніми союзними республіками;
3.2.4. — забезпечення єдності народу України і недопущення його політичного роз’єднання за національно-мовним принципом:
3.2.5. — поширення ідеології й цінностей відкритого суспільства:
3.2.6. — проведення активної молодіжної політики;
3.2.7. — сприяння розвиткові вітчизняної науки, культури, освіти, охорони здоров’я, спорту й фізичної культури.
3.3. Для реалізації цих завдань Партія в установленому законом порядку:
3.3.1. — роз’яснює і пропагує цілі та принципи своєї діяльності, виробляє програми соціально-економічного і державного будівництва, бере участь у виборах на всіх рівнях державної влади та місцевого управління, домагається здійснення своїх програм через законно обраних представників Партії;
3.3.2. — висуває і підтримує кандидата на виборах Президента України, кандидатів на виборні посади в державних та місцевих органах влади й управління;
3.3.3. — бере участь в виробництві державної політики;
3.3.4. — вступає в спілки, політичні блоки з іншими політичними партіями;
3.3.5. — проводить пропагандистську, редакційно-видавничу діяльність, засновує засоби масової інформації;
3.3.6. — організує і проводить конференції, симпозіуми, семінари, курси як самостійно, так і спільно з іншими юридичними та фізичними особами;
3.3.7. — бере участь або вступає в міжнародні спілки, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координуючих центральних органів;
3.3.8. — укладає будь-які угоди згідно із статутними завданнями і які не суперечать чинному законодавству; 3.3.9. — сприяє створенню молодіжних організацій;
3.3.10. — проводить іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх