Breaking News

Главная » Политические партии Украины » Партія захисників Вітчизни

Партія захисників Вітчизни

Партія захисників Вітчизни є всеукраїнською політичною партією, яка об’єднує громадян України на принципах добровільності та єдності їх інтересів для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом та програмними документами Партії.
Головною метою діяльності Партії є участь у вироблені державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування та представництва в їх складі для послідовного розвитку суспільства на засадах свободи, демократії та соціальної справедливості.
Для досягнення поставленої мети Партія ставить перед собою такі завдання:
— сприяння побудові та вдосконаленню соціально-орієнтованого бататоускладного народного господарства, високорозвинутого громадянського суспільства, правової держави, демократичного політичного устрою України;
— залучення народу України до свідомого вирішення своєї долі через утвердження і постійне вдосконалення механізмів економічної, політичної, соціальної та духовно-культурної демократії; створення сприятливих умов для розвитку національної освіти, науки та культури;
— сприяння розробці та реалізації державних програм реформування Збройних Сил і правоохоронних органів України;
— сприяння підтриманню дружніх та взаємовигідних відносин з усіма країнами світу і, насамперед, з державами СНД.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх