Breaking News

Главная » Политические партии Украины » Соціал-демократична партія України

Соціал-демократична партія України

Соціал-демократична партія України об’єднує громадян України з метою поступального розвитку України на засадах свободи, демократії, соціальної справедливості і солідарності. Ідеал СДПУ — це цивілізоване, тобто вільне, демократичне, солідарне, економічно ефективне та екологічно стале людське суспільство, що перебуває в постійному динамічному розвитку.
Для досягнення поставленої мети СДПУ у встановленому чинним законодавством порядку вирішуватиме наступні завдання:
— сприяння процесу перетворення людини у мету розвитку економіки та політичної системи з тим, щоб кожний мав можливість прожити наповнене змістом життя, необмежено реалізуючи та розвиваючи свої особисті якості і таланти;
— створення демократичних, соціальних та економічних підвалин української державності;
— утвердження непорушності та невід’ємності міжнародно визнаних прав людини;
— представництво і захист інтересів працівників, насамперед найманих і самостійно зайнятих, усіх сфер матеріального, духовного та соціального виробництва, насамперед, в органах державної влади та управління;
— протидія тенденціям зведення людини до засобу отримання прибутків або реалізації великодержавних задумів чи епохальних ідей; = захист суспільства і особи від еґоїзму окремих ґруп, що намагаються досягти монопольної, безконтрольної політичної та економічної влади;
— участь у створенні економічних, соціальних, екологічних, культурних, духовних передумов і підвалин свободи і щастя людини завдяки наданню економічним та політичним процесам більш гуманного та соціального характеру в інтересах і під контролем громадян України;
— залучення народу до свідомого вирішення своєї долі і прийняття рішень, до реалізації влади і власності через утвердження і постійне вдосконалення механізмів політичної, а також економічної та соціальної демократії;
— участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження та розвитку української нації, усіх національних і культурних ґруп, які проживають на теренах України;
— реформаторська, з мінімумом соціальних втрат, побудова та вдосконалення соціально-орієнтованого багатоукладного ринкового господарства, громадянського суспільства, правової держави, демократичного багатопартійного парламентського політичного устрою.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх