Breaking News

Главная » Политические партии Украины » Соціал-демократична партія України (об’єднана)

Соціал-демократична партія України (об’єднана)

Основна форма діяльності СДПУ(О) — участь у виробленні державної політики, формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування через своїх представників, на підставі волевиявлення виборців з метою втілення в життя загальнонаціональних програм суспільного розвитку.
Для досягнення поставленої мети завданнями СДПУ(О) є:
— сприяння процесу свідомого ставлення людини до розвитку економіки та політичної системи, щоб кожний мав можливість прожити наповнене змістом життя, необмежено реалізуючи й розвиваючи свої особисті якості та таланти;
— сприяння створенню демократичних, соціальних та економічних підвалин української державності;
— сприяння утвердженню непорушності та невід’ємності міжнародне визнаних прав людини;
— вираження інтересів працівників, насамперед найманих і самостійно зайнятих у матеріальній, духовній та соціальній сферах;
— протидія тенденціям перетворення людини в засіб отримання прибутків або реалізації тоталітарних ідей;
— захист суспільства та особи від еґоїзму окремих ґруп, що намагаються досягти монопольної, безконтрольної, політичної й економічної влад;
— участь у створенні економічних, соціальних, екологічних, культурних, духовних передумов і підвалин свободи й щастя людини завдяки наданню економічним та політичним процесам більш гуманного та соціального характеру в інтересах і під контролем громадян України;
— залученная народу до свідомого вирішення своєї долі й приняття рішень, до реалізації влади й власності через утвердження та постійне вдосконалення механізмів політичної, економічної та соціальної демократії;
— участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження та розвитку української нації, усіх національних і культурних ґруп, які проживають на теренах України;
— участь у реформаторській, з мінімумом соціальних втрат, побудові та вдосконаленні соціально орієнтованого багатоукладного ринкового господарства, високорозвинутого суспільства, правової держави, демократичного багатопартійного парламентського політичного устрою.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх