Breaking News

Главная » Политические партии Украины » Селянська партія України

Селянська партія України

Метою діяльності СелПУ є сприяння політиці, спрямованій на розбудову агропромислового комплексу України як основи державного відродження суверенної України. Для досягнення цієї мети партія об’єднує трудівників села, сільську інтеліґенцію, працівників сфери переробки та реалізації продуктів сільськогосподарського виробництва, інших громадян України, які поділяють і підтримують Програму партії та сприяють ЇЇ виконанню. Партія захищає інтереси трудівників агропромислового комплексу та інших громадян України, сприяє розвитку багатоукладної сучасної економіки з метою досягнення світового рівня добробуту, розвитку духовності і культури українського народу.
Для досягнення поставленої мети СелПУ практично вирішує такі завдання:
— своєю політикою сприяє утвердженню в суспільстві пріоритету прав і свобод людини, ґарантованих Конституцією України;
— підтримує і розвиває стосунки з тими партіями, які проводять політику, що захищає корінні інтереси селян і інших трудових мас, та прагне до єдиних дій при втіленні цієї політики в життя;
— сприяє розвитку в Україні різних форм господарювання шляхом поступового входження в ринкову економіку і міжнародні економічні зв’язки на основі впровадження в сферу трудових відносин найефективніших форм і методів господарювання;
— визнає право на розвиток усіх форм економічної діяльності, що сприяють зростанню матеріального добробуту народу;
— підтримує та сприяє втіленню в життя політики структурної перебудови в агропромисловому комплексі шляхом створення колективних сільськогосподарських підприємств (акціонерних підприємств) та акціонерних товариств з переробки продуктів сільськогосподарського виробництва;
— сприяє розвитку орендних і фермерських господарств з наданням землі в безкоштовне тривале чи безстрокове користування з правом передачі в спадщину, але без права купівлі-продажу землі та зміни умов ЇЇ використання, обумовлених державним актом передачі землі в користування;
— сприяє створенню на селі нових виробничих відносин, захисту прав трудівників агропромислового комплексу на власність, надбану в результаті колективної та індивідуальної праці;
— сприяє і бореться за створення державою працівникам агропромислового комплексу необхідних умов для підвищення їх виробничої активності, духовного та культурного рівня.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх