Breaking News

Главная » Политические партии Украины » Українська народна партія «Собор»

Українська народна партія «Собор»

Ідеологія Української Народної партії базується на принципах Українського патріотизму, Відповідальності, Солідарності, Християнської моралі, органічно сполучаючи консервативні й ліберальні цінності. Визнання пріоритету окремої людини, повагу до її гідності, природних прав і свобод, принципів демократії, плюралізму та толерантності вона поєднує з діяльністю, скерованою на побудову сильної національної держави, утвердження в суспільстві ідеалів духовності і християнської етики.
Українська народна партія ставить за головну мету утвердження реальної демократії як основи всього суспільного та політичного життя, необхідної передумови забезпечення прав нації та людини, формування вільної особистості, поступального розвитку суспільства.
Наша партія є захисником інтересів свідомих громадян України — патріотів своєї Вітчизни, що належать до різних суспільних верств — інтелігенції, власників, підприємців, робітників, селян, державних службовців, солдатів та офіцерів української армії.
Українська Народна партія вбачає подальші пріоритетні напрямки досягнення своєї стратегічної мети — побудови вільної, заможної, могутньої України:
У сфері економіки —
вільноринкова економіка, в якій забезпечено захист вітчизняного виробника й споживача та високий рівень присутності України в міжнародному розподілі праці й капіталу.
У сфері політики —
демократична національна держава з високим рівнем розвитку громадянського суспільства та його інституцій.
У соціальній сфері —
європейський рівень виконання державою соціальних зобов`язань перед кожним громадянином.
У сфері духовності —
орієнтація на традиційні народні, загальнолюдські та християнські цінності, реалізація високого духовного та інтелектуального потенціалу України.
Українська Народна партія прагнутиме реалізувати українську національну ідею. Ми розуміємо її як право українського народу на збереження власної неповторності в спільноті народів світу, на життя в незалежній, вільній, могутній національній державі, в якій сформовано ефективну вільноринкову економіку, запроваджено справді демократичний устрій, захищено права та свободи людини, створено умови для всебічного розвитку особистості

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх