Breaking News

Главная » Политические партии Украины » Слов’янська партія

Слов’янська партія

Мета:Консолідація демократичних сил з метою побудови в Україні громадянського суспільства, відновлення зруйнованих в наслідок розпаду СРСР економічних, культурних, інформаційних та інших зв’язків між колишніми республіками СРСР, перетворення Співдружності Незалежних Держав (СНД) з механізму цівілізованого розлучення в механізм об’єднання незалежних держав та інтеґрація України разом з іншими державами СНД в світове економічне співтовариство.
Завдання:
— Затвердження та відстоювання прав і свобод кожної людини, пріоритету прав особи над правами нації та держави.
— Боротьба проти націонал-шовінізму, тоталітаризму, авторитаризму.
— Сприяння створенню рівних умов для розвитку всіх культур в Україні.
— Визнання реально сформованої двомовності та надання російській мові статусу другої державної поряд з українською.
— Затвердження федеративно-земельного устрою України, що забезпечує повноцінне самоврядування реґіонів.
— Укріплення СНД, створення в рамках СНД постійно діючих координаційних органів з чітко визначеними повноваженнями.
— Сприяння створенню ефективних механізмів забезпечення зайнятості та соціальної адаптації громадян в умовах ринкової економіки.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх