Breaking News

Главная » Политические партии Украины » Українська соціал-демократична партія

Українська соціал-демократична партія

Українська соціал-демократична партія — політична партія, яка на принципах добровільності об’єднує громадян України з метою прискорення побудови вільного, солідарного, економічно ефективного та екологічно безпечного суспільства на засадах свободи, демократії, соціальної справедливості і солідарності.
Українська соціал-демократична партія розробляє і проводить власну політичну лінію у сфері державного соціально-економічного та культурного будівництва. Вона є послідовницею кращих традицій українського демократичного руху XIX-XX століть, усвідомлює себе частиною світового соціал-демократичного руху, прагне об’єднання українських соціал-демократів у лавах єдиної партії.
Для досягнення поставленої мети УСДП у порядку, встановленому чинним законодавством, виконує такі завдання:
— сприяння процесу свідомого ставлення людини до розвитку економіки та політичної системи;
— сприяння формуванню політичних, соціальних та економічних підвалин української державності;
— сприяння утвердженню непорушності та невід’ємності міжнародно визнаних прав людини;
— вираження інтересів працівників, насамперед найманих і самостійно зайнятих у матеріальній, духовній та соціальній сферах;
— протидія тенденціям перетворення людини в засіб отримання прибутків або реалізації тоталітарних ідей;
— захист суспільства та особи від егоїзму окремих груп, що намагаються досягти монопольної, безконтрольної політичної й економічної влад;
— участь у створенні економічних, соціальних, екологічних, культурних, духовних передумов і підвалин свободи й щастя людини завдяки наданню економічним та політичним процесам більш гуманного та соціального характеру в інтересах і під контролем громадян України;
— залучення народу до свідомого вирішення своєї долі й прийняття рішень, до реалізації влади й власності через утвердження та постійне вдосконалення механізмів політичної, економічної та соціальної демократії;
— участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження та розвитку української нації, усіх національних і культурних груп, які проживають на теренах України;
— участь у реформаторській, з мінімумом соціальних втрат, побудові та вдосконаленні соціально орієнтованого багатоукладного ринкового господарства, високорозвинутого суспільства, правової держави, демократичного багатопартійного парламентського політичного устрою.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх