Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Проект нового правопису

Проект нового правопису

Пропонований проект “Українського правопису” є найновішою реда-кцією орфографічного кодексу української мови. До нього внесено передусім ті зміни, які враховують столітні традиції української орфографії, відбивають неспотворене українське слово. Зокрема уточнено (спрощено) вживання літери ґ в питомих українських і запозичених загальних та власних назвах — прізвищах і географічних назвах, сформульовано нове правило вживання и на початку слова перед приголосними н та р, уведено окреме написання слова пів з іменниками, якщо воно означав “половина”, повернено як нормативне закінчення -и в родовому відмінку однини іменників III відміни з основою на групу приголосних -ст- та слів Русь, Білорусь, осінь, сіль, кров, любов, вирівняно парадигму іменників IV відміни з суфіксом -ен-, тобто відновлено закінчення -и та ін.
Значні зміни внесено до правопису слів іншомовного походження. Усі вони спрямовані на спрощення правил та зменшення кількості винятків.
Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

Примітка 1. Термін алфа?віт має рівноправні синоніми а?збука та абе?тка.
Примітка 2. Апостроф (’) до алфавіту не входить і на розміщення слів у словнику не впливає, напр.: бур’я?н, бу?ряний стоятимуть поруч.
М’який знак (ь) має своє місце в алфавіті; тому тьо?пнути в словнику стоятиме не після топнути, а після слів, що починаються з тх.
Примітка 3. Сполучення літер дж і дз, що вживаються для позначення африкат, не входять до алфавіту; отже, такі слова, як джерело, дзвін, стоятимуть у словнику під літерою д.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх