Breaking News

§ 35. Сполучники

Разом пишемо складні сполучники, утворені від поєднань повнозначних чи неповнозначних слів із частками або прийменниками або поєднання повнозначного слова і неповнозначних слів: адже?, ані?ж, втім, зате?, мо?вби, на?чеб, на?чебто, немо?в, немо?вби, немо?вбито, нена?че, нена?чебто, ні?би, ні?бито, ніж, о?тже, ото?ж, приті?м, прито?му, причі?м, причо?му, проте?, се?бто, то?бто, це?бто, щоб, якби?, якщо? та ин.
Примітка. Сполучники зате?, проте?, щоб, якби?, якщо?, які пишемо разом, треба відрізняти від однозвучних самостійних слів, що їх пишемо з прийменниками за, про, часткою би та прислівником як окремо. Так, сполучники зате, проте можна замінити одним із протиставних сполучників а, але, однак, тоді як прийменники за, про та вказівний займенник те такій заміні не підлягають. Пор.:
Хоч не застав Івана дома, зате пройшовся і За те оповідання його похвалили.
Почувся знадвору чийсь тихий, проте знайомий голос (Г. Тютюнник) і Згадував про те поле.
Сполучник щоб легко відрізнити від знайменника що з часткою б, оскільки на займенник що виразно падає наголос. Пор.:
Сказав, щоб усі прийшли і Що б ви сказали, кали б я не приїхав?
Сполучники якби?, якщо? можна відрізнити від омонімічного сполучення прислівника як із часткою би або займенника що в контексті, бо на прислівник як завжди падає логічний наголос. Пор.:
Якби тут був мій товариш! і Як би краще виконати завдання!
Якщо хочеш, допоможу тобі і Як що трапиться, нарікай на себе.
2. Окремо пишемо:
а) сполучники з частками б, би, ж, же: або? ж, адже? ж, але? ж, а я?к же, бо ж, коли? б, коли? б ото, о?тже ж, хоча? б, хо?ч би;
б) складені сполучники: дарма? що, для то?го щоб, за?мість то?го щоб, з ти?м щоб, з то?го ча?су як, незважа?ючи (невважа?ючи) на те що, після то?го як, при цьо?му, та й, та?к що, тим ча?сом як, тому? що, у мі?ру то?го як, че?рез те що й под.
3. Через дефіс пишемо сполучники ото?ж-то, ти?м-то, ті?льки-но, тому?-то.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх