Breaking News

§ 10. Чергування О-А

1. Це чергування відбувається перед суфіксом -а-(-я-) або -ува- (-юва-) в коренях низки дієслів, змінюючи їхнє значення. Дієслова з о звичайно позначають тривалу, нерозчленовану дію або одноразову, закінчену, дієслова з а — повторювану, багаторазову дію: гони?ти — ганя?ти, коти?ти — кача?ти, уклони?тися — кла?нятися, ломи?ти — лама?ти, могти?, змогти?, допомогти? та ин. — вимага?ти, допомага?ти; ско?чити — скака?ти; схопи?ти — хапа?ти; стоя?ти — ста?ти.
Проте більшість дієслів має кореневий о, що не чергується з а: ви?мовити — вимовля?ти, ви?ростити — виро?щувати, прости?ти — проща?ти, ви?носити — вино?шувати, відгороди?ти — відгоро?джувати, договори?ти — догово?рювати, заспоко?їти — заспоко?ювати, перекона?ти — переко?нувати, установи?ти — устано?влювати тощо, але ви?провадити — випрова?джувати, ви?проводити — випроводжа?ти.
2. Чергування О, Е (невипадні) – І. Це чергування теж відбувається в коренях дієслів, змінюючи їхнє значення: о, е виступають у префіксальних дієсловах доконаного виду, і — в дієсловах недоконаного виду: ви?волокти — виволіка?ти, ви?гребти — вигріба?ти, ви?пекти — випіка?ти, замести? — заміта?ти, зберегти? — зберіга?ти, наректи? — наріка?ти, спостерегти? — спостеріга?ти, причепи?ти — чіпля?ти.
О, е чергуються з і також у дієсловах із суфіксом -ува- (-юва-), коли наголос падає на кореневий і, та в похідних від цих дієслів іменниках на -ння: бреха?ти — набрі?хувати, ви?коренити — викорі?нювати, ви?полоскати —
виполі?скувати, застебну?ти — засті?бувати, підпереза?тися — підпері?зуватися, теса?ти — заті?сувати, чека?ти — очі?кувати; ви?коренення — викорі?нювання, чека?ння — очі?кування, але виве?ршувати, заве?ршувати, переве?ршувати, потребува?ти, прище?плювати.
Е (випадний) – И. Випадний е чергується з и перед л, р: беру? — бра?ти — вибира?ти, ви?стелю —ви?слати — вистила?ти, завме?р — замри? — завмира?ти, запе?р — запри? — запира?ти, стер —зітри? — стира?ти та ин.; пор. ще: клену? — клясти? — проклина?ти.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх