Breaking News

§ 102. Е

1. Е, крім випадків иншого звукового значення в иншомовних словах, передаємо літерою е: еква?тор, екза?мен, ене?ргія, ентузія?зм, ета?п, ідеа?л, силуе?т, теа?тр, фаето?н, філе?; Еквадо?р, Па-де-Кале?, Буе?нос-Айрес; Е?двард, Еліо?т, Евбе?я, Еритре?я.
2. У ряді випадків е передаємо літерою є, що позначає звукосполучення й + е:
а) коли в иншомовних словах перед е виступають j, у або і, що переходить у j, чи з’являється вставний й у подібних випадках уже на ґрунті української мови: бар’є?р, п’єдеста?л; абітуріє?нт, діє?та, ка?рієс, кліє?нт; В’єтна?м, Марієнбу?рг, Ов’є?до, Сьє?рра-Лео?не, Тріє?ст; Вандріє?с, Ґабріє?ль, Ґотьє?, Даніє?ль та ин. (див. також § 100 п. 1, примітку); в окремих словах — після е: геє?на, феє?рія та ин.
Але після префіксів та префіксоїдів, що закінчуються голосними, пишемо е: діеле?ктрик, поліе?др, реевакуа?ція, реемігра?ція. Не з’являється вставний й також при передачі довгого е, що позначається літерами ее (див. § 100);
б) у низці слів (переважно запозичених через посередництво церковнослов’янської мови) на початку на місці етимологічного е, грецьких дифтонгів еu, аі: єпи?скоп, єпити?мія?, єпитрахи?ль, Єва?нгелія (Єва?нгеліє), євхари?стія, є?ресь, єрети?к; Є?ва, Єлизаве?та, Євро?па, Євфра?т, Євге?н, Євдоки?м, Єги?пет і под.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх