Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 109. Відтворення иншомовних дифтонгів

§ 109. Відтворення иншомовних дифтонгів

Иншомовні аu, ou, ow, що вимовляються як дифтонгічні сполучення, передаємо в українській мові переважно через ав: авгу?р, авди?т, авди?тор, авдито?рія, авдіє?нція, авдювізуальний, авкціо?н, автенти?чний, авти?зм, автобіогра?фія, автода?фе, автомобі?ль, а?втор, авторите?т, автотре?нінг, автохто?н, автокефа?льний, астрона?вт, інавгура?ція, лавр, лавреа?т, мавзоле?й, па?вза, фа?вна; Австра?лія, А?встрія, Та?врія; А?вґуст, Авро?ра, Фавн та ин.
В українській мові існує також традиція передавання au через ay в низці слів: джо?уль, кло?ун, но?у-ха?у, гло?у; Джорджта?ун, Ка?унас; Кра?узе, Лау?ра, Па?уелл, Па?уль, Фа?уст, Штра?ус.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх