Breaking News

§ 11. Чергування У-В

1. Для досягнення милозвучности мови ненаголошений у на початку слова, а також прийменник у чергуються з в.
У вживаємо з метою уникнення збігу приголосних,важких для вимови:
а) між приголосними: Наш учитель; Десь у хлібах кричав перепел;
б) на початку речення перед приголосним: У присмерку літають ластівки так низько (Д. Павличко); Увійшли до хати; У лісі стояв гамір, пахло квітами;
в) незалежно від закінчення попереднього слова перед наступними в, ф, а також перед звукосполученнями зв, св, дв, тв, гв, хв і под.: Сидимо у вагоні; Велике значення у формуванні характеру має самовиховання; Пішли у зворотному напрямку; Піти у світ; Склала тканину удвоє; Щастя у творчості; Разом служили у гвардійському полку; Одягнена у хвою, шумить дрімуча тайга;
г) після паузи, що на письмі позначаємо комою, крапкою з комою, двокрапкою, тире, дужкою й крапками, перед приголосним: До мене зайшла товаришка, учителька із сусіднього села; Галя побачила: усі вишні вкрилися білим цвітом; Стоїть на видноколі мати — у неї вчись (Б. Олійник); Це було… у Києві.
2. В уживаємо для того, щоб уникнути збігу голосних:
а) між голосними: У нього в очах засвітилась відрада (Панас Мирний); Була в Одесі; Прочитали в оголошенні;
б) на початку речення перед голосними: В імлі зникали дерева; В Антарктиді працюють наукові експедиції;
в) після голосного перед більшістю приголосних (крім в, ф, сф, хв і под.): Пішла в садок вишневий (Т. Шевченко); Коники сюрчали в траві.
Примітка. У деяких словах чергуються у — в у префіксі уз-: уздо?вж (вздо?вж), узгі?р’я (взгі?р’я), уздогі?н (вздогі?н).
3. У—В не чергуються:
а) у словах, уживаних тільки з в або тільки з у:
вда?ча, вклад, вника?ти, вправа, вступ (і уда?ча, укла?д, уника?ти, упра?ва, усту?п — з иншими значеннями); взає?мини, вла?да, вла?сний, власти?вість, вплив і под.; ува?га, узбере?жжя, указ, ула?мок, умо?ва, уста?лений, устано?ва, уя?ва, а також у похідних утвореннях: вступни?й, вла?да?р, ува?жність, умо?вний, уни?кливий та ин.;
б) у власних іменах і в словах иншомовного походження: Вдове?нко, Вла?сенко, Вру?бель, Владивосто?к; Уго?рщина, Удовиче?нко, Уля?на, Уругва?й, увертю?ра, університе?т, уто?пія та ин.
Примітка. У поезії поряд із звичайною формою Украї?на иноді вживається Вкраї?на.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх