Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 111. ВІДМІНЮВАННЯ СЛІВ ИНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

§ 111. ВІДМІНЮВАННЯ СЛІВ ИНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

1. З погляду відмінювання іменники иншомовного походження поділяються на такі групи: а) іменники, що мають відмінкові форми однини і множини; б) іменники, що мають тільки відмінкові форми множини; в) невідмінювані іменники, що функціонують в українській мові в одній незмінній формі.
Перші два різновиди співвідносні щодо словозміни з відповідними морфологічними групами власне українських іменників. Третій різновид іменників виділяємо в окрему морфологічну групу, де відсутність відмінювання є важливим показником иншомовного походження відповідних загальних і власних назв.
2. Перша відміна: ка?псула — ка?псули, ка?псулою, ка?псулі; ка?псули — ка?псул, ка?псулами, (у) ка?псулах; фі?зика — фі?зики, фі?зиці; вакуо?ля — вакуо?лі, вакуо?лею; вакуо?лі — вакуо?ль, вакуо?лями, (у) вакуо?лях; ескадри?лья — ескадри?льї, ескадри?льєю, (в) ескадри?льї; ескадри?льї — ескадри?лей, ескадри?льями, (в) ескадри?льях; Бу?дда — Бу?дди, Бу?ддою; Вене?ція — Вене?ції, Вене?цією; Ґо?я — Ґо?ї, Ґо?єю; Фукуя?ма — Фукуя?ми, Фукуя?мою.
3. Друга відміна: арсена?л — арсена?лу, арсена?лом, (в) арсена?лі; арсена?ли — арсена?лів, (в) арсена?лах; блок — бло?ка (бло?ку), бло?ком, (на) бло?ці; бло?ки — бло?ків, бло?ками, (на) бло?ках; автомобі?ль — автомобі?ля, автомобі?лем; автомобі?лі — автомобі?лів, автомобі?лями, (в) автомобі?лях; пальто? — пальта?, пальто?м, (у) пальті?; Ши?ллер — Ши?ллера, Ши?ллерові (Ши?ллеру), Ши?ллером; Гемінґве?й — Гемінґве?я, Гемінґве?єві (Гемінґве?ю), Гемінґве?єм; Рафае?ль — Рафае?ля, Рафае?леві (Рафае?лю), Рафае?лем; Робе?рто — Робе?рта, Робе?ртові (Робе?рту), Робе?ртом; Б’ю?лов — Б’ю?лова, Б’ю?лову, Б’ю?ловом; Да?рвін — Да?рвіна, Да?рвінові (Да?рвіну), Да?рвіном.
4. Третя відміна: магістра?ль — магістра?лі, магістра?ллю; магістра?лі — магістра?лей, магістра?лями; туш — ту?ші, ту?шшю; верф — ве?рфі, ве?рф’ю; ве?рфі — ве?рфей, ве?рф’ями.
5. Окремі іменники иншомовного походження — власні географічні назви — засвоєні у формі множини: А?льпи, А?нди, Апенні?ни, Аппала?чі, Воге?зи, Гава?ї, Дардане?лли, Пірене?ї, Сираку?зи та ин. Відмінкові форми подібних назв зумовлені відповідними словозмінними нормами української мови: А?льпи — Альп, А?льпами, (в) А?льпах; Аппала?чі — Аппала?чів, Аппала?чами, (в) Аппала?чах; Гава?ї — Гава?їв, Гава?ями, (на) Гава?ях; Дардане?лли — Дардане?лл (-ів), Дардане?ллами, (у) Дардане?ллах.
6. Не відмінюємо іменники иншомовного походження з кінцевими:
а (у тих випадках, коли перед а виступає инший голосний, коли слово односкладове, у власних і непослідовно в загальних назвах з наголошеним а, а також непослідовно у власних назвах з ненаголошеним а: амплуа?, боа?, мас-ме?дія, Брази?лія (столиця Бразилії), Нікара?гуа; бра, па; антраша?, бакара?, Доза?, Дюма?, Сая?т-Нова?; Вітто?ріо де Си?ка (але, наприклад, прізвища Казано?ва, Куроса?ва відмінюємо);
е: кафе?, кашне?, турне?, Туапсе?, Беранже?, Ґе?те;
є: ательє?, конферансьє?, Барб’є?, Ґотьє?, Лавуазьє?;
и (крім випадків, коли ця буква означає форму множини іменників: Єсентуки? і т. ин.): Алмати?, Аман-гельди?, Мари?;
і: колі?брі, по?ні, таксі?, цуна?мі, Гаї?ті, Дебюссі?, Ше?ллі;
ї: Віньї?, Луї?;
о (коли перед ним стоїть инший голосний): ра?діо, Онта?ріо, Бази?ліо, Ма?ріо, але пальто? — пальта?, пальто?м, (у) пальті?; так само б’юро?, депо?, кіно?, метро?, ситро?;
у: какаду?, у?рду, шо?у, Баку?, Папандре?у, Попе?ску;
ю: інтерв’ю?, меню?, К’юсю?, Сю;
я (в позиції під наголосом або в односкладових словах): Золя?.
До невідмінюваних належать також жіночі імена, що закінчуються на твердий приголосний звук, крім губних: Алі?с, Беатри?с, Гу?друн, Доло?рес, Еди?т, Елізабе?т, Енн, Есте?р, І?нґрид, Карме?н (але Ете?ль — Ете?лі, Ете?ллю; Ізабе?ль — Ізабе?лі, Ізабе?ллю; Зейна?б — Зейна?бі, Зейна?б’ю; Руф — Ру?фі, Ру?ф’ю), а також слова мада?м, міс, мі?сис, фре?йлейн та ин. (але мадемуазе?ль — мадемуазе?лі і т. д.).
Прізвища з кінцевим приголосним, якщо вони стосуються жінок, не відмінюємо, як і власне українські: Елеоно?ра Ру?звельт — Елеоно?ри Ру?звельт, Елеоно?рі Ру?звельт, Елеоно?рою Ру?звельт.
До невідмінюваних належать також російські прізвища, що є застиглими формами родового відмінка однини і множини: Жарки?х, Жива?го, Дурново?, По?льських.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх