Breaking News

§ 113. Відмінювання прізвищ

1. Українські та инші слов’янські прізвища, що мають закінчення іменників І та II відміни, відмінюємо переважно за зразками відмінювання відповідних іменників цих відмін:
Ма?йборода — Ма?йбороди, Ма?йбороді, Ма?йбороду і т. д.;
Гми?ря — Гми?рі, Гми?рю, Гми?рі, Гми?рею і т. д.;
Гнатю?к — Гнатюка?, Гнатюко?ві (Гнатю?ку) і т. д.;
За?єць — За?йця, За?йцеві (За?йцю) і т. д.;
Іваньо? — Іваня?, Іване?ві (Іваню?) і т. д.;
Кривоні?с — Кривоно?са, Кривоно?сові (Кривоно?су) і т. д.;
Ле?бідь — Ле?бедя, Ле?бедеві (Ле?бедю) і т. д.;
Панібудьла?ска — Панібудьла?ски, Панібудьла?сці і т. д.;
Симоне?нко — Симоне?нка, Симоне?нкові (Симоне?нку) і т. д.
Але: Кулі?ш — Куліша? і т. д.; Черне?ць — Чернеця? (не Ченця?) і т. д.; Швець — Шевця? і Швеця? і т. д.
2. Прізвища прикметникового типу на -ий, -ій відмінюємо як відповідні прикметники чол. та жін. родів (твердої або м’якої групи):
Авдіє?вський — Авдіє?вського, Авдіє?вському і т. д.;
Василькі?вський — Василькі?вського і т. д.;
Кобиля?нська — Кобиля?нськоі, Кобиля?нській і т. д.
3. Чоловічі прізвища прикметникового типу на -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ин, -ін (-їн) відмінюємо за такими зразками:
Однина
Н.
Па?влов
Ковалі?в
Про?копів
Р.
Па?влов-а
Ковале?в-а (-лі?в-а)
Про?копов-а (-пів-а)
Д.
Па?влов-у
Ковале?в-у (-лі?в-у)
Про?копов-у (-пів-у)
Зн.
Па?влов-а
Ковале?в-а (-лі?в-а)
Про?копов-а (-пів-а)
Ор.
Па?влов-им
Ковале?в-им (-лі?в-им)
Про?копов-им (-пів-им)
М.
…Па?влов-і, -у
…Ковале?в-і, -у (-лі?в-і, -у)
…Про?копов-і, -у (-пів-і, -у)
Кл.
Па?влов-е
Ковале?в-е (-лі?в-е)
Про?копов-е (-пів-е)

Множина
Н.
Па?влов-и
Ковале?в-и (-лі?в-и)
Про?копов-и (-пів-и)
Р.
Па?влов-их
Ковале?в-их (-лі?в-их)
Про?копов-их (-пів-их)
Д.
Па?влов-им
Ковале?в-им (-лі?в-им)
Про?копов-им (-пів-им)
Зн.
Па?влов-их
Ковале?в-их (-лі?в-их)
Про?копов-их (-пів-их)
Ор.
Па?влов-ими
Ковале?в-ими (-лі?в-ими)
Про?копов-ими (-пів-ими)
М.
… Па?влов-их
… Ковале?в-их (-лі?в-их)
… Про?копов-их (-пів-их)
Кл.
Па?влов-и
Ковале?в-и (-лі?в-и)
Про?копов-и (-пів-и)

Однина

Н.
Га?ршин
Романи?шин
Воло?шин
Р.
Га?ршин-а
Романи?шин-а
Воло?шин-а
Д.
Га?ршин -ові, -у
Романи?шин -ові, -у
Воло?шин-ові, -у
Зн.
Га?ршин-а
Романи?шин-а
Воло?шин-а
Ор.
Га?ршин-им
Романи?шин-им
Воло?шин-ом
М.
…Га?ршин-і, -у
…Романи?шин –і, -у
Воло?шин-і, -у
Кл.
Га?ршин-е
Романи?шин-е
Воло?шин-е

Множина
Н.
Га?ршин-и
Романи?шин-и
Воло?шин-и
Р.
Га?ршин-их
Романи?шин-их
Воло?шин-ів
Д.
Га?ршин -им
Романи?шин -им
Воло?шин-ам
Зн.
Га?ршин-их
Романи?шин-их
Воло?шин-ів
Ор.
Га?ршин-ими
Романи?шин-ими
Воло?шин-ами
М.
…Га?ршин-их
…Романи?шин –их
Воло?шин-ах
Кл.
Га?ршин-и
Романи?шин-и
Воло?шин-и

Примітка. При відмінюванні слов’янських прізвищ та особових імен із суфіксом -ек чергування е з нулем звука не відбувається: Га?шек — Га?шека, Га?шекові…; Ма?рек — Ма?река, Mа?peкoвi… При відмінюванні прізвищ із суфіксом -ець е випадає: О?равець — О?равця, О?равцеві… Так само випадає е при відмінюванні імен з кінцевими -ер, -ел, -ол: Пе?тер — Пе?тра, Па?вол (Па?вел) — Па?вла (але в прізвищах: Пе?тер — Пе?тера).
4. Прізвища жінок з основою на приголосний та на о не відмінюємо: Марі?ї Се?ник, Наді?ї Балі?й, з Марі?єю Ба?йко, з Лі?ною Косте?нко. Прізвища, утворені вад присвійних прикметників, можуть мати форми жін. роду залежно від традиції: Марі?я Ковалі?в, Га?нна Гринчи?шин, Світла?на Воло?шин.
Примітка. Кінцевий приголосний основи ґ у прізвищах Гадже?ґа, Мамали?ґа і под. чергується (залежно від традиції вживання в кожному окремому випадку) із з та дз (у давальному та місцевому відмінках однини) і з ж та дж (у присвійних прикметниках):
Гаджеґа — Гадже?зі(-дзі) — Гадже?жин,(-джин).

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх