Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 117. Імена та прізвища (прізвиська)

§ 117. Імена та прізвища (прізвиська)

Імена та прізвища (також прізвиська) людей, які складаються з двох чи трьох слів або до складу яких входять різні службові слова, можуть писатися окремо, разом і через дефіс.
1. Окремо пишемо:
а) прізвиська (українські та перекладені иншомовні), що складаються з імени та прикметника, узгодженого з ним або з наступним іменником: Оле?на Прекра?сна, Іва?н Воло?ве О?ко, Ри?чард Ле?вове Се?рце; сюди належать і особові найменування індіянців: Мале?нький Вовк, Тупи?й Ніж і т. ин.;
б) псевдоніми, побудовані як поєднання імени та прізвища: Джек Ло?ндон, Жорж Санд, Ле?ся Украї?нка, Марко? Вовчо?к у Пана?с Ми?рний;
в) повні давньоримські особові назви, у яких перше слово означає особове ім’я, друге — родове ім’я, третє — прізвище: Гай Ю?лій Це?зар, Марк По?рцій Като?н;
г) прийменники, артиклі та инші службові слова (вам, да, де, ді, дю, дель, де?лла, дос, фон, дер, ла, де, де ла, фон дер і т. ин.) в иншомовних особових назвах: Лю?двіг ван Бетхо?вен, да Ві?нчі, де Ґолль, ді Вітто?ріо, дю Ґар, де?лла Ро?ббія, ле Шапельє?, де ла Барт, фон дер Гольц.
Примітка 1. Скорочені службові слова д (з французької мови) та о (з ірландської мови) пишемо з власними іменами через апостроф і з великої літери: Д’Аламбе?р, Д’Артанья?н, Д’Обіньє?, але Жа?нна д’Арк; О’Ге?нрі, О’Ке?йсі, О’Ко?ннейль; компоненти Ван-, Мак-, Сан-, Сен-, Сент-, які передують прізвищам і разом з тим становлять їх невід’ємну частину, пишемо через дефіс: Ван-Де?йк, Мак-Кі?нлі, Мак-Маго?н, Сан-Марти?н, Сен-Си?мо?н.
Примітка 2. У ряді випадків такі слова пишемо разом з прізвищами, бо в такій формі засвоїла їх українська мова: Декандо?ль, Делі?ль, Дериба?с, Лага?рп, Ламеттрі, Лафонте?н, Леса?ж, Фонві?зін; Мака?ртур, Макнама?ра;
ґ) слово дон (“пан”) перед особовим ім’ям як форма ввічливого іменування: дон Бази?ліо, дон Пе?дро, дон Хосе?. У власних назвах відомих літературних героїв це слово пишемо з великої літери: Дон Жуа?н, Дон Кіхо?т.
Примітка. У загальному значенні слова донжуа?н і донкіхо?т пишемо разом і з малої літери;
д) складники корейських, в’єтнамських, бірманських особових назв: Кім Ір Сен, Хо Ші Мін, Такі?н Ко?до Хмайн.
2. Разом пишемо:
а) українські прізвища, що складаються з дієслова в наказовій формі та іменника: Гори?цвіт, Непи?йвода, Уби?йвовк;
б) українські прізвища, що виникли на основі словосполучень, до складу яких входять як повнозначні, так і службові слова: Добрийве?чір, Нетудиха?та, Панібудьла?ска;
в) українські прізвища, утворені з прикметника та іменника за допомогою сполучного звука: Довгопо?л, Кривоні?с, Скорохо?д;
г) слов’янські особові імена, утворені від двох основ: Владисла?в, Володи?мир, Мечисла?в, Яропо?лк;
ґ) складні китайські імена, які завжди виступають після прізвища: Го Можо?, Ден Сяопі?н, Сунь Ятсе?н, Чан Кайші?.
Примітка. Якщо китайське ім’я становить одне слово, то обидві частини особової назви (прізвище та ім’я) пишемо окремо: Дин Лінь, Лу Синь, Цюй Юа?нь.
3. Через дефіс пишемо:
а) складні особові імена: Васи?ль-Костянти?н, Жан-Жа?к, Зино?вій-Богда?н, Марі?я-Антуане?тта, Ма?ртин Лю?тер, Фри?дрих-Вільге?льм;
б) складні прізвища: Альтамі?ра-і-Креве?а, Гулак-Артемо?вський, Жоліо?-Кюрі?, Кві?тка-Основ’я?ненко, Нечу?й-Леви?цький, Ри?мський-Ко?рсаков, Сент-Бев;
в) імена з кваліфікаційними прикладками: Іва?н-царе?нко, Ки?рик-мужичо?к. Але якщо прикладка розгорнута, то між нею та іменем ставимо тире: Іва?н — мужи?чий син, рідше — кома: Іва?н, селя?нський син;
г) східні (арабські, тюркські та ин.) особові назви з початковим або кінцевим складником, що вказує на соціяльний стан, родинні стосунки і т. ин., а також зі службовими словами: Керим-ага?, Ізмаї?л-бей, Турсу?н-заде?, Кер-огли?, Осма?н-паша?, Мірза?-ха?н (але Чингісха?н), Наді?р-ша?х, Чі?о-чі?о-сан, Hyp ед-Дин, Абд аль-Керим.
Примітка. Деякі з таких складників пишемо окремо або разом: Ібн аль-Фари?д, Ібн Фадла?н, Алі? Хан, Захі?р Шах, Джемальзаде?.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх