Breaking News

§ 118. Похідні прикметники

1. Прикметники від складних особових імен, що пишуться, через дефіс, зберігають це написання: Жан-Жаќ — жан-жа?ківський.
2. Прикметники від китайських, корейських, в’єтнамських особових назв пишемо разом: Ма?о Цзеду?н — маоцзеду?нівський. Кім Ір Се?н — кімірсе?нівський.
3. Прикметники від прізвищ типу ван Бетхо?вен, фон Бі?смарк утворюються тільки від іменника: бетхо?венський, бі?смарківський. Якщо прикметник утворюється від прізвища з прийменником, артиклем тощо, то його треба писати разом: де Ґолль — деґо?ллівський, Нур ед-Ди?н — нуредди?нівський. Прикметники від прізвищ типу Д’Аламбе?р зберігають апостроф: д’аламбе?рівський.
4. Не утворюємо прикметників:
а) від складних і складених прізвищ, прізвиськ і псевдонімів типу: Гула?к-Артемо?вський, Ма?рко? Вовчо?к, Ри?чард Ле?вове Се?рце.
Примітка. Прикметник, утворений від імени та прізвища, пишемо через дефіс: Bа?льтер Скотт — ва?льтер-ско?ттівський, Жюль Верн — жюль-ве?рнівський, Марк Твен — марк-тве?нівський;
б) від тюркських, арабських та ин. особових назв типу Кер-огли?, Осма?н-паша? тощо;
в) від невідмінюваних иншомовних прізвищ типу ді Вітто?ріо, Ламетрі?, Д’Обіньє?.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх