Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 119. Українські географічні назви

§ 119. Українські географічні назви

Українські географічні назви на письмі передаємо відповідно до вимови за нормами українського правопису: Верхньодніпро?вськ, Ві?нниця, Гребі?нка, Доне?цьк, Ду?бно, Жито?мир, Запорі?жжя, Здолбу?нів, Кам’яне?ць-Поді?льський, Ки?їв, Козя?тин, Кременчу?к, Криви?й Ріг, Львів, Микола?їв, Но?вгород-Сі?верський, Оде?са, Охти?рка, Рі?вне, Сіверськодоне?цьк, Трипі?лля, Ха?рків, Черні?вці, Черні?гів, Шепеті?вка, Я?мпіль; Десна?, Дніпро?, Дністе?р, За?хідний Буг, Ірпі?нь, При?п’ять, Рось, Стохі?д, Сян, Те?терів, Ти?са, Тру?біж.
Примітка. У назвах українських міст треба розрізняти -поль у небагатьох словах грецького походження (грецьке polis “місто”): Маріу?поль, Меліто?поль, Ні?кополь, Севасто?поль, Сімферо?поль та ин. — і -піль (з українського “поле”): Бори?спіль, Крижо?піль, Ольго?піль, Терно?піль та ин.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх