Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 123. Відмінювання географічних назв

§ 123. Відмінювання географічних назв

1. Географічні назви з іменниковими закінченнями — як українські, так і иншомовні — переважно відмінюємо як звичайні іменники І, II та III відмін:
І відміна: А?фрика — А?фрики, в А?фриці; Во?лга — Во?лги, на Во?лзі; Ло?хвиця — Ло?хвиці, Ло?хвицею, у Ло?хвиці; Махачкала? — Махачкали?, у Махачкалі?; О?львія — О?львії, О?львією, в О?львії; Пра?га — Пра?ги, у Пра?зі; Шепеті?вка — Шепеті?вки, у Шепеті?вці;
II відміна: Буг — Бу?гу, на Бу?зі; Владивосто?к — Владивосто?ка, у Владивосто?ці (у Владивосто?ку); Га?йсин — Га?йсина, Га?йсином, у Га?йсині; Ду?бно — Ду?бна, Ду?бном, у Ду?бні; Е?динбург — Е?динбурга, в Е?динбурзі (в Е?динбургу); Ки?їв — Ки?єва, у Ки?єві; Лихосла?вль — Лихосла?вля, Лихосла?влем, у Лихосла?влі; Луга?нськ — Луга?нська, Луга?нськом, у Луга?нську; Львів — Льво?ва, Льво?вом, у Льво?ві; Орел — Орла?, Орло?м, в Орлі?; Псков — Пско?ва, Пско?вом, у Пско?ві; Пу?шкін — Пу?шкіна, Пу?шкіном, у Пу?шкіні; Терно?піль — Терно?поля, Терно?полем, у Терно?полі; Токма?к — Токмака?, у Токмаці? (у Токмаку?); У?жгород — У?жгорода, У?жгородом, в У?жгороді;
IIІ відміна: Брета?нь — Брета?ні, Брета?нню, у Брета?ні; Керч — Ке?рчі, Ке?рчю, у Ке?рчі; Об — О?бі, О?бю, на О?бі; Свір — Сві?рі, Сві?р’ю, на Сві?рі; Си?зрань — Си?зрані, Си?зранню, у Си?зрані.
2. Географічні назви, вживані у формі множини, відмінюємо як відповідні загальні іменники: Березники? — Березникі?в, Березника?м; Єсентуки? — Єсентукі?в, Єсентука?м; Жигулі? — Жигулі?в, Жигуля?м; Карпа?ти — Карпа?т, Карпа?там; Лубни? — Лубе?н, Лубна?м; Ромни? — Роме?н, Ромна?м; Сало?ніки — Сало?нік, Сало?нікам; Філіппі?ни — Філіппі?н, Філіппі?нам; Чернівці? — Чернівці?в (Черніве?ць), Чернівця?м, у Чернівця?х.
3. Географічні назви з прикметниковими закінченнями відмінюємо як звичайні прикметники: Борове? — Борово?го, Борово?му; Лозова? — Лозово?ї, Лозові?й; Рі?вне — Рі?вного, Рі?вному; Хмельни?цький — Хмельни?цького, Хмельни?цькому.
Примітка. Від відприкметникових українських назв населених пунктів з кінцевим -е типу Cва?тове, Сине?льникове, Гарку?шине, Рі?вне, що відмінюються за зразком прикметників у формі середнього роду, слід відрізняти подібні за оформленням назви з кінцевим -о (нечасті в українській мові, але поширені в инших слов’янських мовах) типу Бородіно?, Ко?сово, Сара?єво, Шереме?тьєво, Гне?зно, Молоде?чно (див. § 120, п. 86), що відмінюються як іменники середнього роду II відміни (див. у п. 1 Ду?бно).
4. Географічні назви, що складаються з прикметника та іменника або, навпаки, іменника та прикметника, відмінюємо в обох частинах;
а) Го?ла При?стань — Го?лої При?стані, Го?лою При?станню; Криви?й Ріг — Криво?го Ро?гу; Вели?кі Лу?ки — Вели?ких Лук; Мінера?льні Во?ди — Мінера?льних Вод;
б) Кам’яне?ць-Поді?льський — Кам’янця?-Поді?льського, Кам’янце?ві-Поді?льському; Но?вгород-Сі?верський — Но?вгорода-Сі?верського, Но?вгородові(-у)-Сі?верському; Ра?ва-Ру?ська — Ра?ви-Ру?ської, Ра?ві-Ру?ській.
Примітка. У назві Асканія-Но?ва другий компонент відмінюємо як іменник: Аска?нія-Но?ва — Аска?нії-Но?ви, Аска?нії-Но?ві.
5. Географічні назви, що складаються з двох іменників, відмінюємо лише в другій частині: Ба?ден-Ба?ден — Ба?ден-Ба?дена, у Ба?ден-Ба?дені; Орє?хово-Зу?єво — Орє?хово-Зу?єва, в Орє?хово-Зу?єві; Іва?но-Франкі?вськ — Іва?но-Франкі?вська, в Іва?но-Франкі?вську, але Ко?нча-За?спа — Ко?нчі-За?спи, у Ко?нчі-За?спі; Пу?ща-Води?ця — Пу?щі-Води?ці, у Пу?щі-Води?ці.
6. Географічні назви, що складаються з двох іменників та прийменника між ними, відмінюємо в першій частині: Росто?в-на-Дону? — Росто?ва-на-Дону?, у Росто?ві-на-Дону?; Яр-під-За?йчиком — Я?ру-під-За?йчиком, у Яру?-під-За?йчиком.
7. Не відмінюємо иншомовні географічні назви, що закінчуються голосним (див. § 111, п. б).

Один комментарий

  1. Як правильно записати міста Чернівці, скоротивши м.Чернівців чи м.Чернівці

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх