Breaking News

§ 131. ДВОКРАПКА (:)

Двокрапку ставимо:
1. Перед однорідними членами речення, якщо вони стоять після узагальнювального слова або словосполучення:
У густій мряці, білій як молоко, все пропадало: небо, гори, ліси, пастухи (М. Коцюбинський).
Несуть пани есаули
Козацькую збрую:
Литий панцир порубаний,
Шаблю золотую,
Три рушниці-гаківниці
І три самопали… (Т. Шевченко).
Заснув, знечувся й коли, і снилися красиві коні: сірі, гніді, вороні (В. Симоненко).
Примітка 1. Двокрапку ставимо перед однорідними членами речення й тоді, коли немає узагальнювального слова чи словосполучення, проте перед переліком робимо попереджувальну паузу й однорідні члени речення читаємо з перелічувальною інтонацією:
Та в цю хвилину двері розчинились
І ввійшли: якийсь рудобородий
в довгому старім плащі подертім;
з лірою ж за ним дідок кошлатий,
що все кашляв та все очі мружив;
іще й третій, що безрука щуливсь… (П. Тичина).
ІІримітка 2. Про вживання тире перед узагальнювальним словом див. § 132, п. 6.
2. Між двома частинами безсполучникового складного речення, якщо друга частина розкриває зміст першої частини в цілому або одного з її членів, а також указує на причину того, про що йдеться в першому реченні:
Вірю: до скону віків не порушиться слово богинь! (Леся Українка).
Присвячую, прошу й молю:
Прийміть на теплі руки
Ви книгу скорбную мою,
Народжену із муки! (Т. Осьмачка).
А ще й таку я вирізьблю картину:
зі всіх дворів збігається рідня (Л. Костенко).
Я відвернувся: незручно приглядатись до незнайомої людини (Є. Гуцало).
Дніпро і в заводях неспокійний: вітер воду вівсюжить (О. Гончар).
Вареники на Масляну годиться варити щодня: “вареники доведуть, що і хліба не дадуть!”(О. Воропай).
Примітка. Про вживання двокрапки при прямій мові див. § 136, п. 3.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх