Breaking News

§ 14. Літера Г

Літера г передає на письмі глотковий щілинний приголосний як в українських словах типу берегти?, вого?нь, га?дка, гей, гука?ти, дороги?й, жага?, згин, кри?га, могутні?й, пагіне?ць, плуг, так і в загальних назвах иншомовного походження (на місці h, g): абориге?н, агіта?ція, агре?сія, бага?ж, болга?рин, брига?да, газе?та, генера?л, геоло?гія, горизо?нт, гра?мота, делега?т, кілогра?м, логопе?д, магази?н, педаго?г, фотогра?фія (див. ще § 95, 96).

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх