Breaking News

§ 2. Ненаголошені Е, И

1. У складах із ненаголошеними е та и пишемо ту саму літеру, що й під наголосом: вели?кий, величе?зний, бо вели?ч; держу?, бо оде?ржати; клекоті?ти, бо кле?кіт; несу?, бо прине?сений; шепоті?ти, бо ше?піт; блища?ти, бо блиск; вишне?вий, бо ви?шня; трима?ти, бо отри?мувати; широ?кий, бо ши?роко.
2. Е пишемо:
а) у групах -ере-, -еле-: бе?рег, де?рево, передмі?стя, сере?дній; оже?ледь, пелена?, се?лезень, ше?лест;
б) у суфіксах -ен-(я), -єн-, -ен’н’-, -енк-, -еньк-, -ер-(о), -есеньк-, -ечк-, -тель: козеня?, дору?чений, повідо?млення, Юхи?менко, ру?ченька, се?меро, мале?сенький, кни?жечка, вихова?тель;
в) коли е при зміні слова випадає або вставляється:
сі?чень, бо сі?чня; ві?тер, бо ві?тру; мі?тел, бо мітла?; справедли?вий, бо пра?вда; хло?пець, бо хло?пця.
3. И пишемо:
а) у групах -ри-, -ли- між приголосними у відкритих ненаголошених складах: брині?ти, гримі?ти, дрижа?ти, крива?вий, крини?ця, криши?ти, стримі?ти, трива?ти, триво?га; глита?ти, блища?ти, але дріма?ти, тріща?ти;
б) инколи ненаголошений и в групах -ри-, -ли- перевіряється наголосом: криши?ти (кри?хта, кри?шка), трима?ти (стри?мувати); блища?ти (бли?скавка).
Там, де застосувати визначені правила написання ненаголошених е, и не можна (апельси?н, лева?да, кише?ня, лемі?ш, мину?лий, лимо?н, пирі?г та ин.), треба звертатися до орфографічного словника.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх