Breaking News

§ 22. Спрощення груп приголосних

§ 22. Спрощення груп приголосних
1. –Ж(Д)Н-, -З(Д)Н-, -С(Т)Н-, -С(Т)Л-. У групах приголосних -жди-, здн-, стл-, -стн- випадають д і т: ти?ждень — ти?жня — тижне?вий; виїзди?ти — виїзни?й, прої?зд — проїзни?й, ле?стощі — уле?сливий, стели?ти — сла?ти, ща?стя — щасли?вий, вість — ві?сник, ко?ристь — кори?сний, пе?рстень — пе?рсня, честь — че?сний, я?кість — я?кісний. Але в словах зап’я?стний, кістля?вий, пестли?вий, хвастли?вий, хвастну?ти, хворостня?к, шістна?дцять спрощення не відбувається.
Примітка. У прикметниках, утворених від іменників иншомовного походження з кінцевим -ст, літеру т зберігаємо: аванпост — аванпо?стний, бала?ст — бала?стний, компо?ст — компо?стний, контра?ст — контра?стний, форпо?ст — форпо?стний.
2. -3(К)Н-, -С(К)Н-. У групах приголосних -зкн-, -скн- перед дієслівним суфіксом -ну- випадає к: бри?зки — бри?знути, брязк — бря?знути, блиск — бли?снути, писк — пи?снути, плюск — плю?снути, тиск — ти?снути, тріск — трі?снути, але ви?пуск — випускни?й, виск — ви?скнути.
3. -С(Л)Н-. У групі приголосних -слн- випадає л: ма?сло — масни?й, мисль — уми?сний, навми?сне; ремесло? — ремісни?к.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх