Breaking News

§ 27. ДІЄСЛІВНІ СУФІКСИ

1. –УВА-(-ЮВА-), -ОВА-. Суфікс -ува-(-юва-) пишемо в дієсловах: забі?лювати, керува?ти, порядкува?ти, розсі?ювати.
У віддієслівних іменниках та дієприкметниках суфікс -ува-(-юва-) пишемо тоді, коли на перший голосний цього суфікса не падає наголос: виве?ршувати — виве?ршування, виве?ршуваний; очі?кувати — очі?кування, очі?куваний; підси?нювати — підси?нювання, підси?нюваний; якщо на перший голосний суфікса падає наголос, то в дієприкметниках і поодиноких іменниках пишемо -ова-: друкува?ти — друкува?ння, але друко?ваний; малюва?ти — малюва?ння, але мальо?ваний; підпорядкува?ти — підпорядкува?ння, але підпорядко?ваний; риштува?ти — риштува?ння, але ришто?вання, ришто?ваний.
2. –ОВУВА-. У суфіксі -овува- перший голосний завжди наголошений: завойо?вувати — завойо?вування, завойо?вуваний; перемальо?вувати — перемальо?вування, перемальо?вуваний; скупо?вувати — скупо?вування, скупо?вуваний.
3. -ІР-(-ИР-). Дієслова иншомовного походження, що мають у мові-джерелі суфікс -ір-, в українській мові втрачають цей суфікс у всіх формах: загітува?ти — загіто?ваний, зареєструва?ти — зареєстро?ваний, інформува?ти — інформо?ваний, сконструюва?ти — сконструйо?ваний. Але в окремих словах для усунення небажаної омонімії суфікс -ір- (після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р — -ир-) зберігається: букси?рувати (бо є буксува?ти), пари?рувати (бо є парува?ти), полірува?ти (бо є полюва?ти), репети?рувати (бо є репетува?ти) тощо.
Суфікс -ір-(-ир-) уживаємо також у поодиноких дієсловах типу коти?рувати, лаві?рувати, пікі?рувати (летіти вниз), пікірува?ти (пересаджувати рослини), трети?рувати.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх