Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 31. Складні числівники та займенники

§ 31. Складні числівники та займенники

1. Разом пишемо:
а) складні кількісні числівники: одина?дцять, п’ятдеся?т, три?ста (трьохсо?т, трьомста?м);
б) складні порядко?ві числівники й схожі з ними прикметники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний: дев’ятисо?тий, двохсо?тий, трити?сячний, чотиримільйо?нний, п’ятна?дцятий, п’ятсот-тридцятити?сячний, шістдеся?тий, шістдесятип’ятимільйо?нний; багатоти?сячний, кількамільйо?нний.
Примітка 1. Складені кількісні та порядкові числівники пишемо окремо: ти?сяча п’ятсо?т, три?дцять ві?сім, ти?сяча дев’ятсо?т вісімдеся?т во?сьмий.
Примітка 2. Числівники, до складу яких входять слова з половиною й под., теж пишемо окремо: три з полови?ною, чотирна?дцять з лишком.
2. Через дефіс пишемо:
а) порядкові числівники, написані цифрами й літерами: 7-й, 10-ї, 4-е, 11-го, 3 5-мільйо?нний, 3-ти?сячний, 4?-ти?сячний;
б) складні займенники з компонентами бозна-, будь-, -будь, -небудь, казна-, хтозна- й под.: бо?зна-де, бо?зна-зві?дки, бо?зна-що; будь-котри?й, будь-хто?, будь-чи?й, будь-що?, будь-яки?й; котри?й-бу?дь, хто-бу?дь, чий-бу?дь, що-бу?дь, яки?й-бу?дь; котри?й-не?будь, хто-не?будь, чий-не?будь, що-не?будь, яки?й-не?будь; ка?зна-що, хто?зна-яки?й, але будь у ко?го, будь на чо?му, ка?зна з ки?м, ка?зна при ко?му (бо між займенником і компонентом з’являється прийменник).

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх