Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 42. Велика та мала літери в назвах історичних подій, епох, пам’яток, назвах календарних дат

§ 42. Велика та мала літери в назвах історичних подій, епох, пам’яток, назвах календарних дат

А. З великої літери пишемо індивідуалізовані найменування (у назвах-словосполученнях видові складники):
1) історичних подій та епох: Вели?ка францу?зька револю?ція, Відро?дження (епо?ха Відро?дження, ра?ннє Відро?дження, украї?нське Відро?дження), Гетьма?нщина, Дру?га світо?ва війна? (також традиційно Вели?ка Вітчизня?на війна?), епо?ха Просві?тництва, епо?ха Ренеса?нсу (Ренеса?нс), епо?ха Реформа?ції (Реформа?ція), Коза?ччина, Колії?вщина, Льодове? побо?їще, Лютне?ва револю?ція, Льві?вське збро?йне повста?ння 1848 р., Семирі?чна війна?, Хмельни?ччина та ин.;
2) релігійних свят і постів: Благові?щення, Ве?рбна неді?ля, Вели?кдень (Па?сха), Богоя?влення Госпо?днє (Водо?хреща, Водо?хрещі, Йорда?н, Йорда?нь), Вве?дення (Уве?дення), Вознесі?ння Госпо?днє (Вознесі?ння, Знесі?ння, Уше?стя), Гро?мниця, Зеле?ні свя?та, Іва?на Купа?ла (Іван Купа?ло), Петра? і Па?вла, Покро?ва Пресвято?ї Богоро?диці (Покро?ва), (Пе?рша, Дру?га) Пречи?ста, Різдво? Христо?ве, Різдвя?ні свя?та, Свят-ве?чір (Коляда?), Свято?го Ду?ха, Со?рок святи?х, Стрі?тення, Те?плого Оле?кси, Трі?йця, Успі?ння Пресвято?ї Богоро?диці; Вели?кий піст, Чи?стий че?твер, Вели?кий четве?р, Вели?ка п’я?тниця, Вели?ка субо?та, Страсни?й ти?ждень, Петрі?в піст, Успе?нський піст, Різдвя?ний (Пили?пів) піст, Ма?сниця тощо;
3) календарних та історичних дат і свят: День Євро?пи, День Збро?йних сил Украї?ни, День знань, День мілі?ції, День незале?жности Украї?ни, День перемо?ги (Свя?то перемо?ги, 9 Тра?вня), День прав люди?ни, День прикордо?нника, День Ру?ху неприєдна?ння, Нови?й рік та ин.;
4) історичних та архітектурних пам’яток, пам’ятників тощо: Андрі?ївська це?рква, До?мський собор, Е?йфелева ве?жа, Ерміта?ж, Зимо?вий пала?ц, Золоті? воро?та, Колізе?й, моги?ла Невідо?мого солда?та, обелі?ск Ві?чної сла?ви, па?м’ятник Перемо?ги, па?м’ятник Сла?ви, собо?р Пари?зької богома?тері (Нотр-Да?м), собо?р Свято?го Петра?, Софі?йський собо?р (Свята? Софі?я), Хоти?нський за?мок, це?рква Свято?го Йорге?на та ин.
Б. З малої літери пишемо родові найменування:
1) історичних подій та епох: анти?чний світ, визво?льна війна? украї?нського наро?ду 1648-54 рр., гре?ко-пе?рські ві?йни, громадя?нська війна?, доба? феодалі?зму, епо?ха класици?зму (класици?зм), епо?ха романти?зму (романти?зм), золоти?й вік, космі?чний вік, рефо?рма 1861 р., сере?дні віки?, середньові?ччя, хресто?ві похо?ди та ин.;
2) геологічних та археологічних періодів: ази?льська культу?ра, кам’яни?й вік, кре?йдовий пері?од, мі?дний вік, неолі?т, палеозо?йська ера, палеолі?т, трипі?льська культу?ра та ин.;
3) календарних дат: день відчи?нених двере?й, день зу?стрічі випускникі?в, день інформа?ції, саніта?рний день та ин.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх