Breaking News

§ 51. Поділ на відміни

За належністю до граматичного роду та за відмінковими закінченнями всі іменники поділяють на чотири відміни.
І відміна: іменники переважно жін. й деякі іменники чол. роду, а також спільного роду із закінченнями -а, -я в називному відмінку однини: вага?, ги?ря, маши?на, ко?лія, пра?ця; воєво?да, Ілля?, листоно?ша, сирота?, уби?вця.
II відміна: а) іменники чол. роду з кінцевим приголосним основи та із закінченням -о в наз. відмінку (переважно назви осіб): бік, ве?летень, заво?д, край, ма?йстер, това?риш; ба?тько, та?то, тату?ньо; Дніпро?, Петро?.
Примітка. Іменник жін. роду па?ні не відмінюємо (в усному мовленні форма називного відмінка множини від називного однини відрізняється кінцевим наголосом: пані?). Вживані в розмовній мові варіанти па?нія, па?ня мають відповідні повні парадигми;
б) іменники середн., роду із закінченнями -о, -е, -я (крім іменників із суфіксами -ат-, -ят-, -ен- при відмінюванні): вікно?, мі?сто; мо?ре, по?ле, прі?звище; весі?лля, життя?, знання?; також іменники із суфіксами згрубілости -ищ-, -иськ-, утворювані від іменників усіх родів: вітри?ще (від ві?тер), дівчи?сько (від дівча?), свекру?шисько (від свекру?ха).
IIІ відміна: іменники жін. роду з кінцевим приголосним основи: вість, любо?в, міць, річ, ро?зкіш, сіль, тінь, а також слово ма?ти, в якому при відмінюванні з’являється суфікс -ер-.
IV відміна: іменники середн., роду:
а) із закінченнями -а, -я, що приймають перед більшістю відмінкових закінчень суфікси -ат-, -ят-: дівча? (дівча?ти), гуся? (гуся?ти), гусеня? (гусеня?ти), лоша? (лоша?ти), теля? (теля?ти);
б) із закінченням -я (із суфіксом -ен- при відмінюванні): ім’я (і?мени), пле?м’я (пле?мени).

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх