Breaking News

§ 52. Поділ на групи

Іменники І та II відміни поділяють на три групи: тверду, м’яку та мішану.
І відміна
1. Тверда група
До твердої групи належать іменники жін. роду із закінченням -а (крім тих, основа яких закінчується на шиплячий приголосний): жі?нка, маши?на, перемо?га, сівба?, фа?брика, а також іменники спільного роду (чол. і жін.) з цим самим закінченням: голова?, дружи?на, калі?ка, недорі?ка, непоси?да, сирота?, ста?роста та чол. роду (назви осіб): Мики?та, Мико?ла, Са?ва тощо.
2. М’яка група
До м’якої групи належать іменники жін. роду із закінченням -я: бу?ря, друка?рня, земля?, наді?я, пі?сня, робітни?ця, сім’я?; іменники спільного роду з цим самим закінченням: суддя?, уби?вця тощо та іменник чол. роду Ілля?.
3. Мішана група
До мішаної групи належать іменники жін. роду із закінченням -а та з основою на шиплячий приголосний: ве?жа, гу?ща, ї?жа, ка?ша, вда?ча, межа?, пло?ща, ти?ша, а також іменники спільного роду із закінченням -а та з основою на шиплячий приголосний: лівша?, листоно?ша; іменник чол. роду вельмо?жа.
II відміна
1. Тверда група
Чоловічий рід. До твердої групи належать іменники чол. роду з кінцевим твердим приголосним основи (крім шиплячих) і з закінченням -о: дуб, пала?ц, темп, уда?рник, у?спіх; ба?тько, Петро?; переважна більшість іменників на -р: вир, ви?хор, відва?р, двір, жир, сир, сто?вбур, сто?ляр, я?вір; сюди ж належать іменники звір, кома?р, снігу?р, які, проте, в називному відмінку множини мають закінчення м’якої групи: зві?рі, комарі?, снігу?рі, а також усі іменники иншомовного походження на -ер, -ір, -їр, -ор, -ур (-юр) і з постійно наголошеними -ар (-яр), -ир: інжене?р, ма?йстер, ши?фер, шофе?р; папі?р, сувені?р; конвої?р, дире?ктор, профе?сор, світлофо?р; абажу?р, каламбу?р; база?р, гекта?р, коміса?р, футля?р, ювіля?р; бригади?р, каси?р, команди?р, пасажи?р.
Середній рід. До твердої групи належать іменники середн. роду із закінченням -о: вікно?, залі?зо, ко?ло, мі?сто, село?.
2. М’яка група
Чоловічий рід. До м’якої групи належать іменники чол. роду з кінцевим м’яким приголосним основи: ве?летень, зви?чай, край, учи?тель, тату?ньо, Бене?дьо; сюди належить частина іменників із суфіксами -ар, -ир, які в однині мають наголос на корені: бо?ндар — бо?ндаря, ко?зир — ко?зиря, лі?кар — лі?каря, пи?сар — пи?саря, а також іменники, в яких при відмінюванні наголос переходить із суфікса на закінчення: буква?р — букваря?, вівча?р — вівчаря?, друка?р — друкаря?, інвента?р — інвентарю?, календа?р — календаря?, кобза?р — кобзаря?, секрета?р — секретаря?, шахта?р — шахтаря?; гузи?р — гузиря?, проводи?р — проводиря?, пухи?р — пухиря? та ин.
Середній рід. До м’якої групи належать іменники середн. роду із закінченням -е та -я (без суфіксів -ен-, -ят- при відмінюванні й переважно з подовженням кінцевого приголосного основи): го?ре, мі?сце, мо?ре, по?ле; життя?, завда?ння, збі?жжя, здоро?в’я, змага?ння, знаря?ддя, ли?стя, обли?ччя, пі?р’я, по?лум’я.
3. Мішана група
Чоловічий рід. До мішаної групи належать іменники чол. роду з кінцевим шиплячим приголосним основи: ванта?ж, дощ, сто?рож, слуха?ч, ткач, това?риш; вітри?ще, діди?ще, дуби?ще; а також іменники на -яр (назви людей за видом їхньої діяльності), в яких при відмінюванні наголос переходить із суфікса на закінчення: вугля?р — вугляра?, каменя?р — каменяра?, пісня?р — пісняра?, скляр — скляра?, тесля?р — тесляра?, школя?р — школяра?.
Середній рід. До мішаної групи належать іменники середн. роду із закінченням -е при основі на шиплячий приголосний: ло?же, плече?, прі?звище, я?вище.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх