Breaking News

§ 54. І відміна. Однина

1. Родовий відмінок. У родовому відмінку однини іменники першої відміни мають закінчення -и, -і, -і:
а) -и мають іменники твердої групи: кни?жки, маши?ни, перемо?ги, роди?ни, фа?брики;
б) -і (після голосного та апострофа- -ї) мають іменники першої відміни м’якої та мішаної груп: бу?рі, мрі?ї, наді?ї, пра?ці, крини?ці, сім’ї?, вда?чі, межі?, пло?щі, ти?ші.
Примітка. Форми родового відмінка однини та називного множини нерідко розрізняються наголосами; пор.: дочки? — до?чки, землі? — зе?млі, кни?жки — книжки?, межі? — ме?жі, сестри? — се?стри, сім’ї? — сі?м’ї.
2. Давальний відмінок. У давальному відмінку однини іменники першої відміни мають закінчення -і, після голосного та апострофа — -ї: кни?жці, маши?ні, перемо?зі, фа?бриці; бу?рі, наді?ї, крини?ці, сім’ї?, статті?; кру?чі, межі?, пло?щі, ти?ші.
3. Знахідний відмінок. У знахідному відмінку однини іменники першої відміни твердої та мішаної груп мають закінчення -у, м’якої та мішаної — -ю: кни?жку, маши?ну, перемо?гу, фа?брику; вда?чу, межу?, пло?щу, ти?шу; бу?рю, наді?ю, крини?цю, сім’ю?, статтю?.
4. Орудний відмінок. В орудному відмінку однини іменники першої відміни твердої групи мають закінчення -ою, м’якої та мішаної груп — -ею, після голосного та апострофа — -єю: кни?жкою, маши?ною, перемо?гою, фа?брикою; бу?рею, наді?єю, крини?цею, сім’є?ю, статте?ю; вдачею, меже?ю, пло?щею, ти?шею.
5. Місцевий відмінок.У місцевому відмінку однини іменники першої відміни мають закінчення -і, після голосного та апострофа — -ї: на кни?жці, на маши?ні, у перемо?зі, на фа?бриці, у бу?рі, у наді?ї, у крини?ці, у сім’ї?, у статті?; у вда?чі, на межі?, на пло?щі, у ти?ші.
Примітка. Перед закінченням -і в давальному та місцевому відмінках приголосні г, к, х переходять відповідно в з, ц, с: нога? — нозі?, рука? — руці?, му?ха — му?сі.
6. Кличний відмінок. У кличному відмінку однини іменників першої відміни вживаємо закінчення -о, -е, -є, -ю:
а) -о мають іменники твердої групи: дружи?но, Га?нно Миха?йлівно, леле?ко, перемо?го, се?стро;
б) -е мають іменники м’якої та мішаної груп, є — іменники м’якої групи після голосного та апострофа:
во?ле, зе?мле, Ка?тре, робітни?це, ду?ше, вдаче?; Марі?є, мрі?є, сі?м’є, Соломі?є, а також Іллє?.
Примітка. У кличному відмінку в іменниках із рухомим наголосом він переноситься на склад перед закінченням: ве?рбо, во?до, до?чко, жо?но, ру?ко; сви?не;
в) ю мають- деякі пестливі іменники м’якої групи: бабу?сю, Га?лю, до?ню, Мару?сю, мату?сю, тіту?сю.
Примітка. У звертаннях, що складаються з двох власних назв — імені та по батькові, обидва слова мають закінчення тільки кличного відмінка: Га?нно Іва?нівно, Марі?є Васи?лівно.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх