Breaking News

§ 55. I відміна. Множина

1. Називний відмінок. У називному відмінку множини іменники першої відміни твердої групи мають закінчення -и, м’якої та мішаної груп — -і, після голосного та апострофа — -ї: книжки?, маши?ни, перемо?ги, фа?брики; бу?рі, наді?ї, столи?ці, статті?, сі?м’ї; вда?чі, ме?жі, ми?ші, пло?щі; також іменники чол. роду: ста?рости (із іншим значенням старости?), су?дді.
2. Родовий відмінок. У родовому відмінку множини іменники першої відміни мають нульове закінчення або закінчення -ей, -ів:
а) нульове закінчення мають іменники твердої, м’якої та мішаної груп: баб (і бабі?в), верст (від верста? — давня міра відстані), верств (від верства — шар, прошарок) і версто?в (від верства — давня міра відстані), ви?гід (від ви?года), губ (і губі?в), дорі?г, маши?н, назв, фа?брик, шкіл; бур, доло?нь, леге?нь (і леге?нів), наді?й, робітни?ць; вдач, меж, площ;
б) кілька іменників жін. роду закінчуються на -ей: мише?й, свине?й, сіме?й, стате?й (від стаття?) та ин.;
в) закінчення -ів мають деякі іменники чол. роду: су?ддів, старості?в (і ста?рост — з иншим значенням), окремі іменники жін. роду (див. вище п. а), а також прізвища: Журбі?в, Чупри?нків і т. ин.
Примітка 1. В іменниках, які мають у називному відмінку однини перед закінченням сполучення двох приголосних, у родовому відмінку множини між ними з’являється о або е.
Буква о з’являється переважно в тих іменниках, які мають після приголосного основи суфікс -к-: до?чок, книжо?к, ку?льо?к,, мисо?к і т. ин., а також в іменниках гра (мн. і?гри), ку?хня, пове?рхня, со?сна?, су?кня, це?рква: і?гор, ку?хонь, пове?рхонь, со?сон (і со?сен), су?конь, церко?в; також корого?в, молито?в, бри?тов (і бритв). В инших іменниках з’являється е (є): бо?єнь, во?єн (і війн), до?мен, гри?вень, копа?лень, ла?зень, мі?тел, шабе?ль.
Вставних звуків, як правило, не. буває в іменниках иншомовного походження: арф, догм, пальм, шайб; тільки в іменниках на -к(а) за аналогією до відповідних українських з’являється о: а?рка— а?рок, ма?рка — ма?рок.
Примітка 2. В іменниках иншомовного походження з подвоєними приголосними в родовому відмінку множини це подвоєння зберігається: ванн (від ва?нна), вілл (від ві?лла), панн (від па?нна).
3. Давальний відмінок. У давальному відмінку множини іменники першої відміни мають закінчення -ам, -ям:
а) закінчення -ам мають іменники твердої та мішаної груп: го?ловам, книжка?м, машина?м, фа?брикам; вда?чам, ме?жам, пло?щам;
б) закінчення -ям мають іменники м’якої групи: бу?рям, наді?ям, робітни?цям, сім’ям, стаття?м.
4. Знахідний відмінок. У знахідному відмінку множини іменники першої відміни мають форму, однакову з формою називного або родового відмінка множини, причому:
а) іменники — назви осіб та істот мають форму, однакову з формою родового відмінка множини: ведме?диць, вовчи?ць, листоно?ш, молоди?ць, робітни?ць, украї?нок.
Примітка. Іменники — назви деяких свійських тварин уживаються також у формі, однаковій із формою називного відмінка: гна?ти ове?ць (і ві?вці), па?сти корі?в (і корови?), годува?ти сви?ней (і сви?ні);
б) іменники, що не означають істот, уживаються у формі, однаковій із формою називного відмінка: книжки?, маши?ни, фа?брики; ву?лиці, друка?рні, мрі?ї, сі?м’ї; вда?чі, ме?жі, пло?щі.
5. Орудний відмінок. В орудному відмінку множини іменники першої відміни мають закінчення –ами, -ями, -ми:
а) закінчення -ами мають іменники твердої та мішаної груп: го?ловами, книжка?ми, маши?нами, фа?бриками; кру?чами, ме?жами, пло?щами;
б) закінчення -ями мають іменники м’якої групи: ву?лицями, друка?рнями, мрі?ями, робітни?цями, сі?м’ями, стаття?ми;
в) закінчення -ми (паралельно з формами на -ами, -ями) мають лише поодинокі іменники: слізьми? (і сльо?зами), свиньми? (і сви?нями).
6. Місцевий відмінок. У місцевому відмінку множини іменники першої відміни мають закінчення -ах для твердої та мішаної груп і -ях — для м’якої групи: у книжка?х, на маши?нах; на кру?чах, на ме?жах; у стаття?х, у сі?м’ях.
7. Кличний відмінок. У кличному відмінку множини іменники першої відміни мають форму, однакову з називним: баби?, до?чки, жінки?, робітни?ці.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх